terug

Rij etagewoningen in Nieuw Zakelijke trant

Honingerdijk 25a, Rotterdam

Omschrijving étagewoningen Honingerdijk 25 t/m 55.

Inleiding:

Rij ETAGEWONINGEN uit circa 1930 gebouwd in Nieuw Zakelijke trant.

Omschrijving:

Het woningblok bestaat uit vier bouwlagen onder een plat dak, opgetrokken in gele baksteen gemetseld in Noors verband, op een natuurstenen plint en een trasraam van donkerder geglazuurde baksteen.

De middelste tien traveeën hebben erkers tot aan de derde verdieping; op de bovenste verdieping balkons overdekt door een wit geverfde betonnen luifel steunend op stalen kolommen. De vensters zijn allen gevat in stalen profielen met horizontale en vierkante onderverdeling en betegelde waterdorpels.

Op de begane grond worden erkers afgewisseld door twee houten deuren onder een betonnen luifeltje met erboven kleine tweeledige bovenlichten. De entrees worden ingeleid door natuurstenen stoepen, geflankeerd door opstaande natuurstenen "stootblokken". De rij heeft per travee twee voordeuren: de linker deur behoort tot de begane grondwoning, de rechter deur is de gemeenschappelijke ingang voor de bovenliggende woningen.

De eerste en tweede verdieping zijn identiek vormgegeven:

links naast de erker een verticale strook in fel geel geglazuurde baksteen, waarnaast een zesledig verticaal venster met een ervoor gelegen halfrond frans balkon van beton met lage stalen omheining.

Op de bovenste verdieping worden de balkons geflankeerd door kleine vierkante vensters. Boven de balkonluifel is de iets uitstekende gegolfde dakrand uitgespaard met in de opening een uitkragende stalen hijsbalk.

De uiteinden van het bouwblok zijn verbijzonderd vormgegeven.

Bij het rechter uiteinde sluit de erker hier rechts op enigszins geprofileerde wijze aan op de rooilijn van het ernaast gelegen bouwblok. De woningen zijn hier breder. Dit wordt geaccentueerd door de aaneenschakeling van de vensters - op de eerste en tweede verdieping direct naast het franse balkon, op de derde verdieping hierboven - door verticale stroken geglazuurde baksteen.

Op de derde verdieping, boven de erker, in de hoek waar beide gevelvlakken elkaar raken, bevindt zich een klein balkon met halfronde luifel, hier gesteund door één stalen kolom.

Het linker uiteinde loopt links naast de laatste erkerpui verder door boven een brede onderdoorgang. Op de begane grond geheel links iets onder het overstek van de onderdoorgang een enkele deur met een natuurstenen stoep in dezelfde trant als de overige. In het bovenliggende gevelvlak bevinden zich, conform het rechter uiteinde, v...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview