terug

Woningbouwcomplex Jaffa

Karmelweg 1a, Rotterdam

Omschrijving strokenbouw "Jaffa", Karmelweg 1 t/m 14.

Omschrijving:

Oost-west gesitueerde strook met ETAGEWONINGEN in Nieuw-Zakelijke trant langs de Karmelweg. Gebouwd in 1936 naar ontwerp van W. Th. ten Bosch en deeluitmakend van het woningbouwcomplex "Jaffa".

Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als beschreven in de complex-omschrijving onder monumentnummer 506407.

Waardering:

Als onderdeel van vroege open strokenverkaveling van belang wegens zijn stedebouwkundige- en architectuurhistorische waarde.


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview