terug

Woningbouwcomplex jaffa

Ramlehstraat 2, Rotterdam

Omschrijving strokenbouw "Jaffa", Ramlehstraat 2 t/m 26.

Omschrijving:

De meest oostelijk strook deeluitmakend van het "Jaffacomplex" in Nieuw Zakelijke trant naar ontwerp van W.Th. ten Bosselen, in het verlengde van de Kralingse Plaslaanflat. De voorgevel is spiegelbeeldig aan weerszijden van de portiek: een Frans balkon waarnaast een rechthoekig T-venster met ernaast een groot rechthoekig venster met houten kozijnen waarin draaibare onderdelen van staal.

De portieken, hier tot aan de tweede verdieping, worden boven de gemeenschappelijke ingangen geaccentueerd door een licht getoogd bovenlicht met stalen roedenverdeling.

Aan de achterzijde, de tuinkant, bevinden zich inpandige kamerbrede balkons met een iets uitkragende omheining bestaande uit een borstwering van glas in een stalen frame. De achterliggende kamer heeft een houten gevelpui waarin een groot raam en een deur. Voorts bevindt zich in de zijgevel van het balkon een deur naar de ernaast gelegen kamer. De naast elkaar gelegen balkons van deze woningen worden tot aan de volgende bouwlaag gescheiden door een betonnen muur deels betegeld met terracotta rode tegels. Op de begane grond staan de balkons via een trap in verbinding met de tuin.

De geleding van de achtergevel is eveneens spiegelbeeldig: naast de balkons bevinden zich aan weerszijde rechthoekige drieledige vensters met in het linker en het rechter deel draaibare stalen vensteronderdelen. Hiernaast een Frans balkon.

De zijgevel is eenvoudig geleed: naast het balkonvenster geheel rechts een iets breder tweeledig venster in het midden en geheel links een smal venster.

Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als beschreven in de complex-omschrijving onder monumentnummer 506407.

Waardering:

In Nieuw Zakelijke trant uitgevoerd woonblok onderdeel van vroege open strokenverkaveling, van algemeen belang wegens stedebouwkundige- en architectuurhistorische waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview