terug

Woningbouwcomplex jaffa

Ebalstraat 1a, Rotterdam

Omschrijving strokenbouw "Jaffa", Ebalstraat 1t/m14.

Omschrijving:

Oost-west gesitueerde strook met ETAGEWONINGEN langs de Ebalstraat, gebouwd in 1936 naar Nieuw Zakelijk ontwerp van W.Th. ten Bosch en deeluitmakend van het woningbouwcomplex "Jaffa"). Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als beschreven onder complex-omschrijving onder monumentnummer 506407.

Waardering:

In Nieuw-Zakelijke trant uitgevoerd woonblok, onderdeel van vroege open strokenverkaveling van algemeen belang wegens stedebouwkundige- en architectuurhistorische waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview