terug

Woningbouwcomplex jaffa

Sichemstraat 1a, Rotterdam

Omschrijving strokenbouw "Jaffa", Sichemstraat 1t/m 14.

Omschrijving:

Oost-west gesitueerde strook met ETAGEWONINGEN langs de Sichemstraat, gebouwd in 1936 naar Nieuw Zakelijk ontwerp van W.Th. ten Bosch en deeluitmakend van het woningbouwcomplex "Jaffa".

Voor het overige gelden dezelfde kenmerken als beschreven onder complex-omschrijving onder monumentnummer 506407

Waardering:

In Nieuw Zakelijke trant uitgevoerd woonblok, onderdeel van vroege open strokenverkaveling van algemeen belang wegens stedebouwkundige- en architectuurhistorische waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview