terug

Libanon Lyceum

Palestinastraat 46, Rotterdam

Omschrijving openbare gymnastiekschool, Palestinastraat 46.

Omschrijving:

Twee verdiepingen tellende openbare GYMNASTIEKSCHOOL, deel uitmakend van het complex Libanon Lyceum in Traditionalistische trant naar ontwerp van M.J. Granpré Molière en schuin tegenover de congiergewoning gelegen. Op een rechthoekige plattegrond opgetrokken in rode baksteen boven een natuurstenen plint en onder een met leien bekleed wolfdak.

Conform het hoofdgebouw worden hoeken en traveeën bekrachtigd door gemetselde lisenen. Voorts is natuursteen toegepast bij dorpels, vensteromlijstingen, sluitstenen, en stoepportaal.

De ingang bevindt zich onder een rondboog, ingeklemd tussen twee lisenen, in de linker helft van het gebouw.

Links ernaast twee smalle toogvensters met kleine roedenverdeling. Rechts op de beganegrond en op de verdieping drie paar hoge schuifvensters eveneens met kleine roedenverdeling. Boven de ingang en links ernaast op de eerste verdieping verbijzonderde vierkante vensters met decoratieve natuurstenen omlijsting.

De zijgevel, grenzend aan de botanische tuin, heeft op de begane grond, geheel links, een deur. In het gevelvlak, rechts, een rechthoekig venster met kleine roedenverdeling. Op de eerste verdieping drie getoogde blindvensters met hiertussen een getoogd venster met roedenverdeling. Boven de deur een getoogd venster, dat lager doorloopt. Boven in de gevel nog drie kleine vierkante kruisvensters.

Waardering:

Gymnastiekschool van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische waarde alsook van belang als historisch functioneel onderdeel van het complex Libanon Lyceum.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview