terug

Libanon Lyceum

Palestinastraat 45, Rotterdam

Omschrijving congiergewoning Palestinastraat 45.

Omschrijving:

Uit één bouwlaag en een dakverdieping bestaande CONGIERGEWONING, deel uitmakend van het complex Libanon Lyceum in Traditionalistische trant naar ontwerp van M.J. Granpré Molière, en gelegen op de hoek van de Palestinastraat en de Cederstraat.

De woning is op een vrijwel rechthoekige plattegrond in rode baksteen opgetrokken onder een met leien bedekt zadeldak en heeft conform de school natuurstenen dorpels, sluitstenen, plint en stoep. De hoeken worden geaccentueerd door gemetselde blokvormige lisenen.

De ingang, een houten deur met bovenlicht, bevindt zich geheel links onder een afdak, gedragen door een ijzeren lateibalk met smeedijzeren rozetten. Hiernaast een driezijdige uitbouw met in ieder gevelvlak een hoog rechthoekig schuifvenster met kleine roedenverdeling. De uitbouw heeft een plat dak waarvan de houten daklijst doorloopt boven de naastgelegen latei.

In het midden van de gevelpunt een groot drieledig venster met kleine roedenverdeling in de bovenlichten.

In de zijgevel langs de Cederstraat drie kruisvensters met kleine roedenverdeling in de bovenlichten.

Boven het middelste venster wordt de daklijst onderbroken voor een dakkapel met een klein vierkant venster en bekroond door een geprononceerde daklijst.

Waardering:

Congiergewoning algemeen belang wegens van architectuurhistorische en typologische waarde alsook van belang als historisch-functioneeel onderdeel van het complex Libanon Lyceum.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview