terug

Meisjes HBS

Mecklenburglaan 49, Rotterdam

Omschrijving schoolgebouw.

Omschrijving:

SCHOOLGEBOUW - hoofdonderdeel van het complex van de voormalige Meisjes HBS uit 1919-1921 - opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in rode baksteen op een natuurstenen rustica plint en met een natuurstenen cordonband boven de eerste bouwlaag. De school telt gedeeltelijk drie en gedeeltelijk vier bouwlagen onder een met leien bedekt schilddak met vierkant klokketorentje met lantaarn met koperen koepel op de top en twee lantaarns met koperen koepels op de buitenste noktoppen.

De voorgevel heeft een risalerend middendeel van vier bouwlagen waarin zich de hoofdingang bevindt. Deze wordt ingeleid door het natuurstenen hekwerk met ijzeren balustrade dat rond de school loopt en hier naar binnen zwenkt en op de hoeken wordt bekroond met smeedijzeren lantaars met koperen dak. De houten vierledige deur met halfrond vierledig bovenlicht bevindt zich onder een halfronde natuurstenen boog en wordt geflankeerd door twee staande biddende vrouwefiguren van natuursteen in Jugendstil-ornamentiek.

Direct boven de ingang een halfronde erker met vijfledig venster. De overige vensters (drie per bouwlaag) zijn drieledig en kragen vanaf de eerste bouwlaag erkervormig uit. Tussen de vensterassen is de gevel geleed door middel van brede lisenen en wordt afgesloten met drie puntgeveltjes waartussen (vier) terracotta beelden van lezende figuren.

Aan weerszijden van dit geveldeel nog vier bouwlagen met op de eerste drie bouwlagen telkens drie rechthoekige vensters, waarvan de middelste vensters drieledig en de overige tweeledig zijn. Tussen de vensterassen van de eerste en tweede verdieping geblokte lisenen. Ter hoogte van de vierde bouwlaag in iedere vensteras een achtzijdig venster.

De geheel buitenste (terugliggende) bouwdelen tellen drie bouwlagen met twee maal dezelfde vensterindeling als in het naastgelegen risalerende geveldeel. Direct boven de dakgoot twee kleine dakkapellen.

In de zijgevels alleen ter hoogte van de derde bouwlaag acht smalle rechthoekige vensters.

De achtergevel heeft dezelfde opbouw en detaillering als de voorgevel, behalve het centrale middendeel. De achteringang bevindt zich onder een klein topgeveltje. Daarboven een op erkervormige wijze uitkragende vensteras (waarachter de trappartij), aan weerszijden tussen de verdiepingen geflankeerd door smalle vensters. Hiernaast aan weerszijden op iedere bouwlaag twee kleine rechthoekige vensters met daartussen geblokte lisenen.

Het interieur van de school kent...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview