terug

Meisjes HBS

1e Jerichostraat 2, Rotterdam

Omschrijving gymnastieklokaal.

Omschrijving:

GYMNASTIEKLOKAAL uit 1919-1921 grenzend aan de noordelijke zijgevel van de congiergewoning en deeluitmakend van het complex van de voormalige meisjes HBS, maar ten opzichte van de woning iets terugliggend. Het lokaal is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. De ingang, een dubbele houten deur met bovenlicht, bevindt zich aan de Mecklenburglaanzijde binnen de omheining met pergola. Het bouwvolume dat zich hier voegt onder het doorlopende zadeldak van de portierswoning omvat het ingangsportaal, drie wc's, de garderobe en de oorspronkelijke dienstkeuken. De hoek aan de Waldeck-Pyrmontlaan is afgerond en bevat drie smalle rechthoekige vensters en wordt bekroond door een klokvormige koepel. Achter dit bouwvolume bevindt zich, geheel aan de Waldeck-Pyrmontlaan, het eigenlijke gymnastieklokaal onder een (hoger) zadeldak, waarvan de topgevels geschulpt zijn en afgewerkt met natuursteen. Op de toppen natuurstenen kogels. Midden op het dak een torentje met lantaarn en met koper bedekte klokvormige koepel.

De zijgevels zijn vijf traveën breed, door middel van lisenen en spaarvelden geleed. Binnen iedere travee een groot drieledig schuifvenster met ruitvormige roedeverdeling.

Materiaalgebruik voor het overige zoals omschreven onder monumentnummer 506420.

Aan de zuidwestzijde van het gymnastieklokaal bevindt zich een niet van rijkswege beschermenswaardige aanbouw uit 1951 met was-, kleed- en bergruimten.

Waardering:

Gymnastieklokaal van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van de voormalige meisjes HBS, alsmede vanwege de architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview