terug

Stoomgemaal Schieland

Admiraliteitskade 96, Rotterdam

Inleiding

Op binnenterrein in de noordwestelijke hoek gelegen voormalige KOLENBERGPLAATS (later in gebruik genomen als garage en loods), daterend uit 1898 naar ontwerp van A. Nolen, onderdeel van het stoomgemaalcomplex Schieland.


Omschrijving

Voormalige kolenbergplaats van één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in dezelfde eclectische trant als het stoomgemaal (gemetselde lisenen, waterdorpels sluitstenen en lateien van natuursteen en in de zijgevel kantelen). Tussen de lisenen van het middelste geveldeel een rechthoekige garagedeur met dubbele deuren, tussen de lisenen van het linker geveldeel een oorspronkelijke entree bestaande uit houten toegangsdeur en licht getoogd bovenlicht met roedenverdeling; tussen de lisenen van het rechter geveldeel een licht getoogd venster met roedenverdeling. Zijgevels met ezelsruggen.


Waardering

Voormalige kolenbergplaats uit 1898 van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarden als historisch-functioneel onderdeel van stoomgemaal Schieland.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview