terug

Sint Lambertuskerk

Oostzeedijk Beneden 3, Rotterdam

Omschrijving St. Lambertuskerk:

Naar ontwerp van E.J. Margry in neo-Gotische stijl uitgevoerde KATHOLIEKE KERK, een kruisbasiliek met fronttoren, opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met natuurstenen blokken en decoraties. De torens en zadeldaken zijn bedekt met leien.

De georiënteerde kerk heeft een veelhoekige koorsluiting.

De westgevel wordt ingenomen door de toren met aan weerszijden gemetselde luchtbogen, rustend op steunberen, bekroond met torentjes met achtzijdige spitsjes. De vierkante toren, met op de hoeken haaks op elkaar gestelde steunberen, gaat boven de galmgaten over in een achtkantige toren met vier topgevels, bekroond door kleine kruizen. Boven de galmgaten bevinden zich aan vier zijden in spitsboogvormige spaarvelden ronde wijzerplaten waarboven een drielichtvenster in een topgevel. De toren wordt bekroond door een achtzijdige naaldspits met ijzeren topornament.

De hoofdingang aan de voet van de toren wordt gevormd door een spitsboogvormig portaal met tegen de dagkanten geringde schalken met corinthische kapitelen in natuursteen en met natuurstenen friezen gedecoreerde archivolten. Hierbinnen dubbele eikehouten deuren met sierbeslag met daarboven een drielichtvenster en driepasvenster. In de topgevel boven de hoofdingang bevindt zich een gebeeldhouwde Lambertusfiguur. Daarboven vier spitsboogvormige spaarvelden en groot roosvenster.

De zijbeuken hebben ieder eveneens een ingang in een spitsboogportaal. In de jaren twintig zijn de zijbeuken en kapellen vergroot.

De gevel van het zuidtransept bezit in het midden een roosvenster met daaronder vier spitsboogvensters. Rechts aan de gevel bevindt zich een ronde toren met licht ingesnoerde naaldspits.

Het grotendeels oorspronkelijk bewaard gebleven interieur bestaat uit een hoofdbeuk met een houten beschilderd tongewelf en zijbeuken met stenen gewelven. De transepten bevatten zijkapellen. In het schip bevinden zich vierkante pijlers begeleid door ronde schalken. In 1903 werd het interieur van de kerk veelkleurig beschilderd. Het koor bevat de oorspronkelijke gebrandschilderde ramen. Tegen de wanden van het schip staan manshoge gebeeldhouwde apostelfiguren.

In 1900 werd in de kerk een orgel geplaatst, gebouwd door de firma Maarschalkerweerd te Utrecht. Het orgel met twee klavieren en vrij pedaal is in 1983 gerestaureerd door de Gebr. Vermeule te Weert.

Bij de kerk hoort een klein, noordwestelijk ten opzichte van de kerk gelegen, kerkhof.

Waardering:

De neo-Gotische St. Lambertusk...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview