terug

Villa Trompenburg

Honingerdijk 80, Rotterdam

Omschrijving stalgebouw Honingerdijk 70.

Omschrijving:

STALGEBOUW in sobere Chalet-stijl uit circa 1880/1890, deel uitmakend van het complex villa Trompenburg, op een T-vormige plattegrond opgetrokken in gedeeltelijk gepleisterde baksteen en gedeeltelijk hout. Het hoger rechter deel, parallel aan de dijk, heeft twee bouwlagen en een overstekend zadeldak bekleed met grijze dakpannen, gesteund door kraagstukken. Op de verdieping vijf keperboogvormig afgesloten zesruitsschuifvensters, gekoppeld door een gepleisterde omlijsting. In het midden van de kopse gevel bevindt zich de hoofdingang.

De haaks op dit bouwdeel geplaatste iets smallere vleugel bestaat uit één bouwlaag en een mezzanino van hout onder een eveneens uitkragend zadeldak. In het midden een brede lage deur waarboven een dwarse iets uitkragende steekkap met houten korbelen. Aan weerszijden hiervan twee kruisvensters met houten kozijnen.

Waardering:

Stalgebouw in sobere Chalet-stijl van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische waarde alsook van belang als oorspronkelijk functioneel onderdeel van het complex villa Trompenburg.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview