terug

Uitwateringsduiker met bijbehorende watertoebuizen

Admiraliteitskade 94, Rotterdam

Inleiding

Twee uitwateringsduikers en vier watertoevoerbuizen, onderdeel van het stoomgemaal Schieland. De gewelven bevinden zich onder het terrein waarop het Stoomgemaalcomplex Schieland is gebouwd. De gewelven zijn toegankelijk via een opening afgedekt door een luchtrooster in het onbebouwde, verharde binnenterrein aan de zijde van de Admiraliteitskade. Het noord-zuid georiënteerde gewelf is een deel van de uitwateringssluis uit 1741-42. De zuigbuizen van de pompen van het gemaal Schieland kwamen uit op de in 1898 nieuw aangelegde duiker, dit is het oost-west georiënteerde gewelf, die op de oudere uitwateringsduiker van de sluis was aangesloten.


Omschrijving

Ondergrondse in baksteen gemetselde segmentboogvormige gewelven met vloer van twee uitwateringsduikers met afmetingen van ca. 5.75 m. breed en een hoogte van ca. 5.10 m. op houten paalfundering. Het lange noord-zuid georiënteerde gewelf, daterend uit 1741-42, bevindt zich onder de voormalige kolenbergplaats en onder het onbebouwde, verharde terrein; het iets smallere en kortere gewelf uit 1898 begint deels onder het onbebouwde, verharde terrein en deels onder de voormalige kolenbergplaats en loopt uit tot onder het ketelhuis. De vier waterafvoerbuizen staan loodrecht op het oost-west georiënteerde gewelf en komen uit onder de voormalige machinekamer.


Waardering

Uitwateringsduiker met bijbehorende watertoebuizen van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarden wegens de ouderdom en tevens van belang als historisch-functioneel onderdeel van het stoomgemaalcomplex.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview