terug

Twee natuurstenen bollen

Delftweg 186, Rotterdam

Omschrijving

TWEE NATUURSTENEN BOLLEN. Twee vermoedelijk 18de-eeuwse natuurstenen bollen, thans (1997) gelegen bij een brug in het park, voorzien van bladmotieven die van onderaf langs de bollen omhoog klimmen. Waarschijnlijk hebben de bollen oorspronkelijk deel uitgemaakt van een hekpijlerbekroning.

Waardering

NATUURSTENEN BOLLEN behorende tot de buitenplaats De Tempel, van algemeen belang:

-als karakteristieke onderdelen van de buitenplaats; -vanwege de kenmerkende vormgeving en het karakteristieke materiaalgebruik; -vanwege de relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview