terug

Voormalig kantoorgebouw Holland Amerika Lijn

Koninginnenhoofd 1, Rotterdam

Inleiding:

In 1901 op de kop van de Wilhelminapier gebouwd KANTOORGEBOUW in overgangsarchitectuur voor de Rotterdamse scheepvaartmaatschappij 'Holland-Amerika Lijn', ontworpen door J. Muller en C.M. Droogleever Fortuyn. Het kantoor werd respectievelijk in 1908, 1916 en 1920 uitgebreid en verbouwd naar ontwerp van J. Muller en C.B. van der Tak. De Holland-Amerika Lijn heeft een belangrijke rol gespeeld in de emigratiegeschiedenis. Vanaf de Wilhelminapier, de laatste halte op het Europese continent, vertrokken velen naar "het beloofde land", Amerika.

N.B. In 1993 werd het kantoorpand (intern) heringericht voor een functie als "Hotel New York".

Omschrijving:

Het kantoor, bestaande uit een souterrain en drie bouwlagen op een bijna vierkant grondplan en onder een (grotendeels) plat dak, is gerealiseerd in vier bouwfasen. Van het vrij eenvoudige kantoorgebouw dat in 1901 werd gebouwd, resteert alleen nog de noordgevel die het middendeel vormt van de huidige gevel. In 1908 werd aan de oostzijde een magazijnpand toegevoegd. In 1916 vond aan de noordzijde de volgende uitbreiding plaats waarbij het pand de achtkantige toren kreeg, met een vierzijdig koperen koepeldak. Het dak draagt op alle vier zijden een wijzerplaat en heeft als bekroning een vlaggemast. In 1920 kreeg het gebouw het nieuwe, huidige front aan de westzijde. Tevens werd hierbij de zuidelijke, in 1917 aangevangen toren voltooid, naar het voorbeeld van de noordelijke toren. Hier werden op de vier zijden van het koepeldak windwijzers aangebracht en in de spits een windvaan in de vorm van een zeilschip. Op het front van de nieuwe voorgevel kwam groots in goudkleurige letters de naam 'Holland-Amerika Lijn' te staan. Bij de verschillende uitbreidingen is zoveel mogelijk gestreefd naar het bewaren van de eenheid door de consequente toepassing van dezelfde (rode) baksteen boven een (doorlopende) natuurstenen plint, het gebruik van natuurstenen detailleringen, en het handhaven van de ondergrens van de vensters op de begane grond. Alle vensters zijn rechthoekig, doch de vensterdetaillering varieert per bouwdeel. De vensters van het onderste gedeelte aan de noordzijde hebben ijzeren spijlen en lateien, die van het magazijn aan de oostzijde alleen ijzeren lateien en in het jongste gedeelte bevinden zich houten vensterkozijnen. In de decoratie van de uitbreidingen toont zich de invloed van de Jugendstil. In het midden van de (westelijke) voorgevel bevindt zich de hoofdingang: een uitbouw waarin aan weerszijd...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview