terug

Scholengemeenschap Van Oldenbarnevelt

Afrikaanderplein 40, Rotterdam

Scholengemeenschap Van Oldenbarnevelt

Inleiding:

SCHOOLGEBOUW, hoofdonderdeel van het complex Scholengemeenschap Van Oldebarnevelt, gebouwd in 1925-27 naar ontwerp van A. van der Steur en W.G. Witteveen.

Omschrijving:

Op samengesteld grondplan opgetrokken SCHOOLGEBOUW, bestaande uit twee hoofdvolumes: het eigenlijke schoolgebouw met bibliotheek links van de hoofdingang aan het Afrikaanderplein en een breder aulagedeelte met gymzalen en congiërgewoning rechts van de ingang. De verschillende onderdelen zijn ondergebracht in blokvormige bouwvolumes van een verschillende grootte. Hierdoor ontstaat een kubistisch totaalbeeld van vooruitspringende en terugliggende massa's in de trant van de Hilversumse scholen van Dudok. Het iets terugliggende schoolgedeelte is identiek aan de plein- en aan de straatzijde: vijftien vensterassen breed en drie bouwlagen hoog. De vensters zijn samengesteld: een tweeledig vierkant venster onder met twaalfruits roedenverdeling in de bredere iets uitkragende bovenlichten. Aan het uiteinde een iets hoger bouwvolume waarin zich naast het secundaire trappehuis de bibliotheek bevindt. Het gevelvlak van dit bouwvolume gaat op de eerste en op de tweede verdieping over in de gevel van het schooldeel door middel van een uitkragend balkon met gemetselde borstwering. De monumentale hoofdingang met het er achter gelegen hoofdtrappenhuis bevindt zich in het midden van het gebouw en heeft een symmetrische opbouw. De ingang, aan weerszijden ingeleid door een gemetselde muur met bloembakken, wordt bereikt door een brede gemetselde trap en bevindt zich, evenals andere ingangen in het pand, onder een gemetseld boogvormig portaal. Het volume van het hoofdtrappenhuis heeft een torenachtige opbouw met, vanaf het plein gezien, een accent van twee trapsgewijs hoger opgaande bouwvolumes aan de rechterzijde. De verticaliteit wordt versterkt door gemetselde lisenen, links en rechts boven de ingang overgaand in expressionistisch metselwerk in het gevelvlak boven de ingang. Ook hier een grote variatie in venstervormen: op de begane grond aan weerszijden van de ingang een bijna vierkant kruisvenster waarboven zich op de eerste verdieping grote erkervormige negenledige vensters bevinden. Hiertussen een laag drieledig strokenvenster waarboven drie kleine vensters met hier weer boven drie hoge smalle vensters. Helemaal bovenin twee kleine rechthoekige vensters. Het aulagedeelte, met op de begane grond twee gymnastiekzalen en de aula over de volle breedte van he...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview