terug

Chabot Museum

Museumpark 11, Rotterdam

Inleiding:

VILLA, in de trant van het Nieuwe Bouwen ontworpen door L. Stokla en gebouwd in 1938 in opdracht van de Rotterdammer Kraaijeveld. De villa maakt deel uit van een kleine modernistische villa-enclave op het voormalige Land van Hoboken.

N.B. In 1976 werd de villa uitgebreid met een tweede verdieping op het oorspronkelijke dakterras, ontworpen door het architectenbureau Groosman partners. In 1993 werd de villa verbouwd tot (Chabot) museum.

Omschrijving:

Vrijstaande villa van drie bouwlagen en een kelderverdieping op een vrijwel rechthoekige plattegrond. De villa heeft een betonconstructie en wit gepleisterde gevels boven een basement van zwart-geglazuurde baksteen. Het dak is plat en de (rechthoekige) vensterpuien zijn van staal. De ingang, een eenvoudige deur met rechthoekig venster, bevindt zich in het terugliggende (linker)deel van de westgevel onder een luifel. Hierboven op de eerste en tweede verdieping een tweeledig rechthoekig venster. In het uitstekende rechter geveldeel van de westgevel bevindt zich rechts op de begane grond een grote (horizontale) vensterpartij en ter hoogte van de eerste verdieping een lage vensterstrook van drie maal twee vensters. De (later toegevoegde) tweede verdieping ligt teruggerooid op het dakterras en bestaat grotendeels uit glas waarboven een betonnen luifel op stalen kolommen die tot aan de onderliggende gevellijn doorloopt. Geheel rechts van de westgevel schiet per verdieping de halfronde beëindiging van respektievelijk terras, balkon en betonnen luifel naar voren. In de noordgevel ter hoogte van het souterrain rechts een strook van vier lage vensters en links hiervan nog een laag venster. Op de begane grond rechts een zelfde strook van vier vensters waarboven de luifel van de ingangspartij doorloopt.

Geheel links een halfronde uitbouw met drieledige vensterpartij met bovenlichten. In het midden van de gevel op alle verdiepingen één venster. Op de eerste verdieping op de uitbouw een balkon met lage stalen balustrade en in de gevel een drieledig venster/deurpartij. Geheel rechts in de gevel een tweeledig venster. Op de tweede verdieping links en rechts brede vensterstroken. In het midden van de oostgevel bevindt zich de via een lage bordestrap met windscherm te bereiken achteringang met een dubbel bovenlicht en links twee kleine vierkante raampjes. De deur bevindt zich onder een licht uitkragend verticaal geveldeel over de eerste en tweede verdieping, waarin zich (exact boven de deur) per verdieping een sm...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview