terug

Park 'Schoonoord'

Kievitslaan 8, Rotterdam

Inleiding:

Particulier PARK 'Schoonoord' in oorsprong rond 1860 in een gemengde tuinstijl ontworpen door J.D. Zocher als tuin bij het gelijknamige landgoed 'Schoonoord' aan de westzijde van de Muizenpolder, een buitendijks buitenplaatsengebied langs de Westzeedijk.

'Schoonoord' was oorspronkelijk aangelegd als een kleine buitenplaats met een parkgedeelte met vijvers, een hoenderhof, kassen, een orangerie, een moestuin, een boomgaard en een tuinmanswoning. Het uit twee vroegere tuinen bestaande rechthoekige perceel van het park wordt door een brede gracht omzoomd en gescheiden van de huidige villa (Parklaan 17). In 1928 werd ter ontsluiting van het park aan de Kievitslaan een boogbrug gebouwd. Het toegangshek van het oude landgoed werd verplaatst naar de nieuwe toegang.

N.B. Het park, dat overdag voor publiek is opengesteld, is in bezit van de Erven Mees-van Stolk en wordt beheerd door de gemeentelijke plantsoenendienst. In 1968 is de boomgaard gerooid en de tuin verwilderd tot 'wilde planten tuin'. De tuin heeft een bijzondere botanische collectie.

Omschrijving:

In gemengde tuinstijl aangelegd park met een landschappelijk deel en een meer geometrisch botanisch deel. In het landschappelijke deel slingeren paden om een niervormige vijver en heeft de brede gracht, die de Muizenpolder langs de Kievitslaan em de Parklaan omzoomt, een bochtig beloop dwars door het rechthoekige perceel. In het meer geometrisch ingerichte deel zijn bloemborders langs rechte paden aangelegd.

Waardering:

In meerdere fasen tot stand gekomen park met bijzondere botanische collectie van algemeen belang vanwege botanische, landschappelijke, tuinarchitectuur- en cultuurhistorische waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview