terug

Statige villa in Nieuw-Historiserende stijl

Parklaan 17, Rotterdam

Omschrijving:

Vrijstaande villa op nagenoeg rechthoekige plattegrond, opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen ornamentiek, omvattende een souterrain, bel-etage, eerste verdieping en kapverdieping, met beschoten pannen schilddak. Rechthoekige houten kruisvensters met bovenlichten met roedenverdeling. In het souterrain kleinere rechthoekige T-vensters met zware natuurstenen omlijsting waarvan de bovenzijde geheel rondom het pand doorloopt. Tussen het souterrain en de bel-etage een natuurstenen cordonlijst. De gevelvlakken zijn verlevendigd door metselwerk in reliëf. De zuidelijke (voor)gevel, 9 vensterassen breed, is geheel symmetrisch, met hoekrisalieten en centrale monumentale natuurstenen bordestrap naar de bel-etage. De risalieten hebben driezijdige erkers tot aan de tweede verdieping, waar ze balkons vormen. De hoekrisalieten zijn bekroond met eenvoudige frontons, voorzien van radvensters en langs de bovenranden witte stenen die een tandlijst suggereren. Balkons, bordes en trap hebben natuurstenen balusters. In de as boven de trap en ingang bevindt zich een dakkapel bekroond door een segmentvormig fronton. Op het dak twee uitkragende schoorstenen met decoratieve smeedijzeren bekroning. De noordelijke (achter)gevel heeft eveneens een driedeling, dit maal met een hoger opgaande middenrisaliet waarin zich het trappenhuis bevindt. Karakteristiek zijn hier drie verticaal doorlopende vensterstroken met fijne roedenverdeling vanaf de bel-etage tot en met de kapverdieping. Aan weerszijden van de middenrisaliet op souterrain-niveau twee vensters en een deur. Ter hoogte van de bel-etage en eerste verdieping (oorspronkelijk) aan weerszijden van de middenrisaliet telkens twee vensters. (Situatie is gewijzigd door het aanbrengen van brandtrappen.) Ter hoogte van de kapverdieping zowel links als rechts een getoogde dakkapel. De oostelijke gevel bevat de hoofdingang. Ook deze gevel, drie vensterassen breed, is symmetrisch opgebouwd met in het midden een statige ingangspartij met natuurstenen omlijsting ter hoogte van de bel-etage, te bereiken via een naar de ingang versmallende natuurstenen trap. De ingang bevat een dubbele houten deur met vensters met ijzeren siertraliewerk en een halfrond glas-in-lood bovenlicht. Boven de ingang is de middenrisaliet doorgetrokken tot de kapverdieping en wordt daar bekroond met een segmentvormig fronton. De monumentale trap wordt op de bel-etage geflankeerd door driezijdige bordessen met natuurstenen balustrades.

De middenris...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview