terug

Bedrijfsverzamelgebouw "Atlantic huis"

Westplein 51, Rotterdam

Inleiding:

Prominent aan het Westplein gelegen BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW 'Atlantic-Huis' tussen 1928 en 1930 gebouwd op het braakliggende perceel van het voormalige hotel Leijgraaff, naar ontwerp van architect P.G. Buskens in een sobere Art Déco stijl. Het Atlantic-Huis werd gebouwd in opdracht van de exploitanten W.A.M. Daniël (1862-1939) uit Den Haag en H.F. Kerstens (1891-1948) uit Rotterdam.

Omschrijving:

Groot bedrijfsverzamelgebouw op een U-vormige plattegrond rondom een grotendeels overkapte binnenplaats opgetrokken met een betonconstructie. Het gebouw telt vijf bouwlagen, een parkeer/fietsenkelder en een kapverdieping. Op de begane grond bevinden zich naast de ruime hal, die toegang verleent tot de bovenliggende kantoorruimten, een café-restaurant, vier winkels en oorspronkelijk een showroom (ter grootte van het café) op de noord-westhoek van het gebouw. De gevels zijn boven een groene natuurstenen borstwering uitgevoerd in donkerrode baksteen in een verdiept metselverband. De verdiepingen worden geheel rondom gemarkeerd door zware betonnen cordonlijsten. Het gebouw wordt afgesloten door hoge, met pannen bedekte zadeldaken.

De vensterprofielen van deuren waren in oorsprong van staal (thans, 1995, van kunststof). De vensters zijn verdiept in de gevel aangebracht en worden van elkaar gescheiden door van het betonskelet afgeleide muurdammen met veelhoekige kolommen, die het gebouw verticaal articuleren. De bovenlichten van de vensters op de begane grond zijn geheel rondom voorzien van geel glas met ronde motieven.

De hoeken van het gebouw aan het Westplein zijn op de begane grond afgeschuind en daarboven rond. Ze worden van de gevelvlakken gescheiden door torenachtige uitbouwen, die de cordonlijsten doorbreken en een verdieping hoger zijn opgetrokken. In het midden van de westgevel bevindt zich in een risalerend middendeel van twee verdiepingen hoog en drie traveeën breed, met natuurstenen ingangspartij. Aan weerszijden van de ingang bevinden zich de deuren van de ernaast gelegen winkels.

De hoofdingang, met daarboven drie smalle erkers en direct daarboven in kapitalen de naam "ATLANTIC-HUIS", wordt geflankeerd door twee keramische figuren van Willem Brouwer. Links wordt de god Hermes voorgesteld, rustend op oceaanstomers, wolkenkrabbers en fabrieken, rechts de god Neptunus met aan zijn voeten twee boegen van oceaanstomers. Boven de daklijst wordt de ingang gemarkeerd door een verhoogd geveldeel. Dit motief herhaalt zich in de gevel aan de Wester...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview