terug

Scheepvaarthuis/kantoor Goudriaan

Veerhaven 2, Rotterdam

Inleiding:

Representatief KANTOOR op de hoek Parklaan/Veerhaven, genaamd Scheepvaarthuis, in 1909 gebouwd in sobere Overgangsarchitectuur naar ontwerp van architect J.P. Stok Wzn. voor het bekende Rotterdamse redersbedrijf Goudriaan. In 1948 uitgebreid met een kapverdieping naar ontwerp van D. Roosenburg.

N.B. Bij een verbouwing in 1992-1993 is aan de zijgevel ter plaatse van een van de vensters op de begane grond een nieuwe ingangspartij aangebouwd en werden in het koperen dakvlak van de kapverdieping ramen aangebracht.

Omschrijving:

Boven een rechthoekige plattegrond geheel in natuursteen opgetrokken kantoorpand van drie bouwlagen en een kapverdieping voorzien van een met (groen)koperen platen bedekt schilddak/mansardedak. De gevels worden horizontaal geleed door een waterlijst/doorlopende dorpels tussen de vensters op de begane grond en cordonlijsten tussen de begane grond en de eerste verdieping en boven de tweede verdieping. De schuifvensters van de eerste drie bouwlagen zijn alle T-vormig en gevat in rechthoekige kozijnen, de vensters op de kapverdieping waren oorspronkelijk voorzien van kozijnen van staal. De voorgevel aan de Veerhaven heeft een streng symmetrisch, licht risalerend hoofddeel van vijf vensterassen breed en een smal iets terugliggend bouwdeel geheel links, van één vensteras. In het midden op de begane grond een dubbele geprofileerde houten deur met eenvoudig rechthoekig bovenlicht.

Boven de deur een bordes rustend op gedecoreerde natuurstenen consoles aan weerszijden van de ingang en een natuurstenen balustrade, met tussen de balusters gietijzeren decoraties. Op het bordes, gemonteerd aan de voorgevel, een vlaggemast. De vensters op de eerste verdieping hebben met meandermotieven gedecoreerde lateien. Hierboven een horizontale vensterbekroning rustend op gedecoreerde consoles aan weerszijden van de vensters. Tussen de vensters, direct boven de cordonlijst in het risalerende bouwdeel, tot aan de tweede verdieping doorlopende lisenen met aan de onder en bovenzijde een driehoekig ornament. Waarboven een attiek bestaande uit vierkante naar triglyfen verwijzende sierstenen boven de lisenen, afgewisseld door rechthoekige blokken. Tussen de sierstenen van de middelste vensteras staat gebeiteld in steen: SCHEEPVAARTHUIS. Hierboven, alleen boven de drie middelste vensterassen, een eierlijst. De eerste drie bouwlagen worden afgesloten door de geprofileerde daklijst van het voormalige dak. De zijgevel aan de Parklaan is acht vensterassen ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview