terug

Voormalig entrepotgebouw 'De Vijf Werelddelen'

Handelsplein 3, Rotterdam

Inleiding:

Voormalig ENTREPOTGEBOUW 'De Vijf Werelddelen' in oorsprong bestemd voor de belastingvrije opslag van transitogoederen. Tussen 1875-1879 gebouwd in utilitaire eclectische bouwstijl op initiatief van L. Pincoffs en H.A. Then-Bergh, de directeuren van de in 1872 opgerichte Rotterdamsche Handels Vereeniging (R.H.V.), naar ontwerp van architectenbureau G.J. Morre en Co. te Delft. Bij de technische uitvoering van het destijds modernste pakhuis ter wereld waren Th.J. Stieltjes als hoofdingenieur van de R.H.V. en zijn assistent en latere opvolger ir. W.A. Mees nauw betrokken. De onderbouw werd aanbesteed door het aannemersbedrijf Engel & Van Krevelden, de bovenbouw door aannemer D. Warnsink. In verband met de bereikbaarheid vanaf het water werd het gebouw voorzien van een eigen insteekhaven aan de Binnenhaven, de Entrepothaven. Het Vrij Entrepot was bovendien direct bereikbaar voor goederenwagons. Na het faillissement van de R.H.V. in 1882 werd na langdurig onderhandelen tussen de directie, de gemeente en het Rijk besloten dat vanaf 1 mei 1885 de gemeente Rotterdam het Vrij-Entrepot zou exploiteren.

N.B. Het veempand America werd in 1962 gedeeltelijk door een brand verwoest en is een jaar later hersteld met een gewijzigde indeling.

De zuidelijke gevel van het complex werd rond dezelfde tijd bovendien ingrijpend gemoderniseerd door een aanzienlijke uitbreiding van de laadmogelijkheid. Hiervoor werden voor de laaddeuren op de derde verdieping betonnen laadbalkons aangebracht, de ijzeren laadbalkons op de tweede verdieping werden verbreed en samengevoegd tot één doorlopend balkon met een betonnen vloer en het bestaande laadbalkon op de eerste verdieping werd verbreed door het aanbrengen van een betonnen vloer, waarbij gebruik werd gemaakt van de oorspronkelijke galerij van gietijzeren kolommen en stalen liggers. In hetzelfde jaar werden aan de noordgevel op het dak ijzeren hijsbalken aangebracht. In 1997 heeft het gehele entrepotgebouw een andere bestemming gekregen.

Omschrijving:

Sober vormgegeven groot Vrij-Entrepot (197,50m bij 37,25m) met een rechthoekige plattegrond op een speciaal daartoe aangelegde kade opgetrokken, met lange zijde direct aan de Entrepothaven van vijf vemen.

Het omliggende terrein van 3500 vierkante meter was oorspronkelijk ommuurd. Het pakhuis, met een totale opslagruimte van 30.536 vierkante meter, telt vier bouwlagen boven een waterdichte kelderverdieping met hoge gewelven van ongewapend beton. Het geheel is opgetrokken ...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview