terug

Van Nellefabriek

Van Nelleweg bij 1, Rotterdam

Inleiding

Vanaf 1925-31 gefaseerd tot stand gekomen aanleg van het fabrieksterrein bij het Van Nelle-complex, in oorsprong bestemd voor recreatie door en educatie van het personeel, transport, op- en overslag van grondstoffen en eindproducten, en ingericht in een combinatie van nieuw-zakelijke en decoratieve (tuin)stijl, waarbij achtereenvolgens onder meer de ontwerpers J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, J.H. van den Broek en tuinarchitecte M. Ruys betrokken waren; in het huidige aanzien overwegend bepaald door de in 1942-43 ontworpen aanleg, op basis van het oorspronkelijk concept van een transparant fabriekscomplex in een open, parkachtige ruimte die dienstbaar is aan het personeel en vanuit alle richtingen door- en vergezichten biedt.


Omschrijving

De gefaseerd tot stand gekomen aanleg van het fabrieksterrein van het Van Nelle-complex bestaat uit een functionele afwisseling van verhardingen, groenstroken, bloemperken en een in decoratieve tuinstijl aangelegde fabriekstuin nabij de hoofdtoegang, waarbij de inrichting mede is bepaald door esthetische, logistieke, educatieve en recreatieve eisen. De situering van gebouwen en groenvoorzieningen is zodanig ontworpen dat grotendeels vrij zicht wordt geboden op de glasgevels vanuit alle richtingen; zowel over korte als over langere afstanden zijn zichtlijnen op en vanuit de gelaagde gebouwen van het Van Nelle-complex gecreëerd, waardoor het complex als 'landmark' fungeert voor een wijde omgeving; voorts wordt de visuele werking van het complex versterkt door de reflectie van de gebouwen in de nabije wateren van de Delfshavense Schie, de niervormige vijver en de smalle vaart aan de zuid- en zuidwestzijde. De onderheide, betonnen fabrieksstraat leidt vanaf de hoofdtoegang met twee curves vóór het ingezwenkte kantoorgebouw - rondom een banaanvormige vluchtheuvel - recht voorlangs de fabrieken, onder de vier luchtbruggen door, en met een haakse bocht voorlangs het L-vormige werkplaatsen-/brandweergebouw (dat door zijn situering als visuele afsluiting van de fabrieksstraat fungeert) naar het in oorsprong open, met sport- en groenvoorzieningen ingerichte achterterrein en heeft verbindingen naar de betonnen expeditiestraat tussen enerzijds het ketelhuis, het voormalige expeditiegebouw (Schiegebouw) en het werkplaatsen-/brandweergebouw (TD), en anderzijds het twaalftal pakhuizen (Schiehallen). De fabrieksstraat was van begin af aan voorzien van een onderheide betonnen verharding in verband met het zware vrachtver...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview