terug

Sportfondsenbad Noord

Van Maanenstraat 8, Rotterdam

Inleiding

SPORTFONDSENBAD "Rotterdam Noord", een combinatiebad omvattende een amfibiebad en een openlucht bad met zonneweide, gebouwd in 1936-1937 in Zakelijk Expressionistische stijl naar ontwerp van J.H. de Roos en W.F. Overeijnder.


Omschrijving

Het overdekte zwembad (amfibiebad) ligt teruggerooid ten opzichte van de belendende bebouwing aan de Van Maanenstraat en is op een onregelmatige plattegrond opgetrokken rond een staalconstructie met gevels van baksteen boven een natuurstenen plint. De vensters hebben een verticale roedenverdeling en (bijna) vierkante bovenlichten gevat in stalen kozijnen onder dunne betonnen lateien en waterdorpels van geglazuurde tegels. Het zwembad omvat parallel aan de Van Maanenstraat een bouwvolume dat gedeeltelijk één en gedeeltelijk twee bouwlagen hoog is met platte daken, waarvan de dakrand is afgewerkt met iets overstekende geglazuurde tegels. Hierachter en parallel hieraan bevindt zich de rechthoekige zwemhal met boven het in het midden gelegen bassin (25 x 12,5 m) een zadeldak op een hoge lijst van in stalen I-balken gezette bovenlichten in de langsgevels en trapsgewijs hoger doorlopende vensters in de kopse gevels. Aan weerszijden hiervan bevinden zich zijvleugels van één bouwlaag onder een plat dak. Het zadeldak boven het zwembassin kan worden geopend door de twee helften op rails op deze aanpalende bouwvolumes te schuiven. De voorgevel aan de Van Maanenstraat was oorspronkelijk bijna geheel symmetrisch met in het midden, tussen uitspringende bouwvolumes van één bouwlaag, een bordestrap naar de ingang. Deze ingangspartij is gewijzigd doordat de bouwvolumes van één bouwlaag hier zijn doorgetrokken en van een afwijkende pui zijn voorzien. Boven de ingang staat nog in originele ijzeren belettering "Sportfondsenbad". De oorspronkelijke bouwvolumes van één bouwlaag aan weerszijden van de ingang zijn zes vensterassen breed en bevatten brede rechthoekige vensters en ter hoogte van de kelder onder de vier vensters geheel links en rechts vijfledige lage vensterstroken. Boven de middelste acht vensterassen bevindt zich een terugliggende verdieping met vensters conform die op de begane grond. Geheel links wordt de gevel afgesloten met een bouwvolume van twee bouwlagen dat drie vensterassen breed is. Op de begane grond bevindt zich hier links een dubbele stalen deur met smalle hoge vensters (welke zijn dichtgezet), waarboven een bovenlicht met roedenverdeling en betonnen onder- en bovendorpel. De onderdorpel steekt iets ui...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview