terug

Spartakasteel

Spartastraat 5-7, Rotterdam

Inleiding

Prominent in de wijk Spangen gesitueerd CLUBGEBOUW "het Kasteel", behorende bij het in 1999-2000 geheel vernieuwde voetbalstadion van de R.V. en A.V. "Sparta", gebouwd in 1916 in Traditionalistische stijl naar ontwerp van de architecten J.H. de Roos en W.F. Overeijnder. Het Kasteel is het oudste clubstadion van Nederland en werd gebouwd in de Spangensche polder, vlakbij de plaats waar in de dertiende eeuw het Slot "Spangen" heeft gestaan. In naam en vormgeving wordt naar dit slot verwezen. De gemeente beoogde met het beschikbaar stellen van de grond voor de bouw van het stadion een positieve invloed uit te oefenen op de kwaliteit van de (latere) bebouwing van de wijk Spangen.

N.B. De oorspronkelijk geplande monumentale ingangen met bakstenen hoektorentjes aan weerszijden van het clubgebouw zijn nooit gerealiseerd. In plaats hiervan werden eenvoudige houten entrees in pergolavorm geplaatst. Inmiddels zijn deze vervangen door rechte bakstenen zij-ingangen. In 1927 werden over de lagere zijvleugels van het clubgebouw heen twee betonnen tribunes gebouwd. De voorgevels van de zijvleugels werden daartoe verhoogd. Op het terras werd in 1988 een grote glazen/kunststof businessloge geplaatst. De oorspronkelijke conciërgewoning op de eerste verdieping vormt nu de toegang tot deze businessloge. De rechthoekige clubzaal had oorspronkelijk een grijs/geel betegelde vloer en een lambrizering van siertegels uit de fabriek van Joost Thooft en Labouchère. Inmiddels is de clubzaal gerenoveerd en opgedeeld in een grote en een kleinere zaal.


Omschrijving

Het prominent in de as van de Huygensstraat gesitueerde clubgebouw is opgetrokken op een langgerekte rechthoekige plattegrond en omvat twee bouwlagen en gedeeltelijk een kelder. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen met afdekkingen, dorpels e.d. van natuursteen. De zadel- en tentdaken zijn met pannen gedekt. Deuren en vensterkozijnen (schuifvensters met zesruits roedenverdeling) zijn van hout. Het pand heeft een symmetrische opzet bestaande uit een drie vensterassen breed middendeel, geflankeerd door twee als torens behandelde driezijdige erkerpartijen en twee rechte (oorspronkelijk één bouwlaag hoge) zijvleugels met elk een kleine hoektoren aan het uiteinde. De gevel van de middenrisaliet is bovenaan en tussen de begane grond en eerste verdieping voorzien van banden siermetselwerk. Centraal in het middendeel bevindt zich de verdiepte entree met ingangsportaal achter een brede stenen trap. De dubbele ho...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview