terug

Centraal Plan

Stadhoudersweg 133, Rotterdam

Inleiding

Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten WOONBLOK van min of meer rechthoekige vorm met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en WINKELS op de begane grond, dat het noordwestelijke deel vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan" en is gebouwd gedurende de jaren 1931-1934.


Omschrijving

Het blok omvat aan de Statenweg en Stadhoudersweg vijf bouwlagen met kelder en aan de Vroesenlaan en Van der Meydestraat vier bouwlagen.

Aan de Stadhoudersweg bevinden zich naast de hoek met de Statenweg op de begane grond twee winkels. De woningen aan de Stadhoudersweg worden ontsloten door middel van zes betegelde portieken, ieder voor acht woningen, en één portiek direct naast de winkels voor drie woningen.

De woningen zijn aan weerszijden van de portieken gespiegeld en zijn in de gevel voorzien van brede gelede vensters. Boven de portiek bevindt zich een verticale vensterstrook met kleine roedenverdeling. De bovenste (vierde) verdieping ligt teruggerooid achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en een stalen buisvormige reling. Ter hoogte van de kelder bevinden zich per woningtravee drie tweeledige lage vensters. Vier woningen op de tweede en derde verdieping boven de winkels zijn voorzien van ondiepe balkons met stalen borstwering. De zijgevel aan de Vroesenlaan heeft op de eerste tot en met derde verdieping brede balkons met stalen borstwering en bevat drie vensters per verdieping, waarvan de linker en rechter met deur. Op de begane grond bevinden zich alleen drie vensters, op de vierde verdieping bevinden zich vier vensters. Aan de Vroesenlaan is het bouwblok naast deze zijgevel open en is het binnenterrein bereikbaar. Het links van de doorgang liggende bouwvolume ligt teruggerooid achter een pleintje en is voorzien van voortuinen met een lage bakstenen muur met stalen reling. Dit bouwvolume omvat twee Haagse portieken, ieder vier woningen ontsluitend. Aan weerszijden van de portieken bevinden zich de voordeuren tot de begane grond woningen. Op de eerste verdieping bevindt zich per woningtravee een balkon. Op de tweede en derde verdieping per twee woningtraveeën een doorlopend balkon. Op ieder balkon bevinden zich twee dubbele deuren, waarnaast per woning een smal en een breed venster. Per woningtravee bevindt zich boven de bovenste vensters een stalen hijsbalk. Aan de Van der Meydestraat bevindt zich een lang bouwdeel van vier bouwlagen met vier portieken met ieder vier voordeuren en geheel rechts hiervan één portiek met twee voordeu...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview