terug

Centraal plan

Dresselhuysstraat 3a, Rotterdam

Inleiding

Aan de ZO-kop geopend, doch verder gesloten wigvormig WOONBLOK met PORTIEK-ETAGEWONINGEN en (gedeeltelijk) WINKELS op de begane grond, dat het zuidoostelijk deel vormt van het stedebouwkundig ensemble het "Centraal Plan" en gebouwd is gedurende de jaren 1937-1939.


Omschrijving

Aan de Stadhoudersweg omvat het bouwblok vijf bouwlagen en een kelderverdieping, waarbij zich op de hoek met de Statenweg en de hoek met de Dresselhuysstraat winkels bevinden. Dit bouwvolume bevat zes Haagse portieken, elk zes woningen ontsluitend, met aan weerszijden hiervan op de begane grond een rechthoekig (keuken)venster en de voordeuren van de begane grond woningen. Deze voordeuren en de portieken zijn bereikbaar via een gezamenlijke brede betonstenen bordestrap. Ter hoogte van de kelderverdieping bevindt zich per woningtravee een vierledige lage vensterstrook. De eerste verdieping bevat per woningtravee een breed geleed venster en boven de portieken een rechthoekig venster met horizontale roedenverdeling. Op de tweede en derde verdieping heeft iedere woning een ondiep balkon met stalen borstwering waarachter een venster en deur en (aansluitend) ernaast per woningtravee een breed geleed venster. De vierde verdieping ligt terug achter een doorlopend balkon met bakstenen borstwering en stalen reling.

Aan de Dresselhuysstraat is het bouwblok geheel rechts (zijgevel Stadhoudersweg) vijf bouwlagen hoog en bevat per verdieping rechts en links een breed geleed venster en in het midden een smaller geleed venster. Links hiervan is het bouwblok geknikt en omvat het vier bouwlagen en een kelderverdieping. In dit bouwvolume bevindt zich een portiek (drie woningen ontsluitend) waarboven een verticale vensterstrook met horizontale roedenverdeling. Links van de portiek bevinden zich per woningtravee brede gelede vensters en rechts ervan per woningtravee twee brede gelede vensters. Verder in de Dresselhuysstraat loopt het bouwblok schuin richting Statensingel en omvat het eveneens vier bouwlagen en een kelderverdieping, welke echter iets minder hoog zijn opgetrokken. Dit bouwvolume bevat geheel rechts een Haagse portiek ten behoeve van twee woningen met links ervan de voordeur tot een begane grond woning en links drie Haagse portieken (ten behoeve van vier woningen) geflankeerd door de voordeuren van begane grond woningen. Dit bouwvolume is voorzien van voortuinen. Portiek en flankerende voordeuren zijn bereikbaar via een gezamenlijke brede betonstenen bordestrap. Op de eerste...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview