terug

Woonblok met 48 portiek-etagewoningen en maisonettes in Nieuw Zakelijke stijl

Schepenstraat 10a, Rotterdam

Inleiding

WOONBLOK met 48 PORTIEK-ETAGEWONINGEN en MAISONETTES, gebouwd in 1937 naar ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van de architect W.Th. ten Bosch, binnen het Uitbreidingsplan Blijdorp uit 1929-1931 van W.G. Witteveen. De strook etagewoningen maakt deel uit van een groot haakvormig bouwblok - gesitueerd aan de zuidwestelijke grens van het Uitbreidingsplan - en bestaat uit aaneengesloten stroken etagewoningen ontworpen door verschillende (verwante) architecten, waaronder J.H. van den Broek en A. Otten.


Omschrijving

Het strookvormige woningblok omvat een souterrain en vier bouwlagen onder een plat dak. De etagewoningen zijn opgetrokken in bruin geglazuurde baksteen (souterrain en begane grondverdieping) en wit/geel geglazuurde baksteen (de verdiepingen), geheel in stapelverband. De muurdammen tussen de vensters op de verdiepingen zijn ook gemetseld in bruin geglazuurde baksteen. Vensters zijn oorspronkelijk gevat in smalle stalen profielen met onderdorpels en omlijstingen van terracottakleurig geglazuurde stenen. De oorspronkelijke stalen ramen zijn nog bij veel van de woningen aanwezig. De balkons hebben borstweringen van ijzer en plaatstaal. Het woonblok bevat acht (Haagse) portieken die telkens zes woningen ontsluiten. Op twee plaatsen verspringen de woningen iets in hoogte in verband met het oplopende straatniveau. De hoogteverschillen worden in de daklijn geaccentueerd. Op de begane grond bevinden zich tweekamerwoningen met souterrain. Op de eerste verdieping bevinden zich driekamerwoningen en op de bovenste bouwlagen zeskamer maisonettes.

Huisnummer 14 vormt in zijn geheel een poort naar het op het binnenterrein gelegen tennisveld. De gevelindeling is aan weerszijden van iedere portiek gespiegeld. De (met brede tegels betegelde) portiek met granito vloeren bevat een lage (betonstenen) bordestrap waarop zich links en rechts de houten geprofileerde voordeuren met smal hoog venster en bovenlicht van de begane grondwoningen bevinden. Hiertussen leidt een smallere betonstenen trap naar de op de eerste verdieping gesitueerde (vier) voordeuren van de bovengelegen woningen. (Voordeuren conform die van de begane grond). Aan weerszijden van de portiek bevinden zich brede tweeledige vensters met bovenlichten en in de portiekwand een rechthoekig venster. Ter hoogte van het souterrain bevinden zich drieledige strookvensters. Op de eerste en tweede verdieping bevindt zich per woningtravee in het midden een klein halfrond balkon met plaatstalen borstwering...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview