terug

Woonblok met 18 portiek-etagewoningen in Nieuw Zakelijke stijl

Schepenstraat 44a 1, Rotterdam

Inleiding

WOONBLOK met achttien PORTIEK-ETAGEWONINGEN, gebouwd in 1932 naar ontwerp in Nieuw Zakelijke stijl van de architect A. Otten, binnen het Uitbreidingsplan Blijdorp uit 1929-1931 van W.G. Witteveen. Het woonblok maakt deel uit van een groot haakvormig woonblok - gesitueerd aan de zuidwestelijke grens van het Uitbreidingsplan - en bestaat uit aaneengesloten stroken etagewoningen, ontworpen door verschillende (verwante) architecten, waaronder J.H. van den Broek en W.Th. ten Bosch.


Omschrijving

Het woonblok omvat vier bouwlagen en een souterrain onder een plat dak en is opgetrokken in donkere Hilversums formaat baksteen boven een betonstenen plint. De iets verdiept liggende vensters zijn (oorspronkelijk) gevat in smalle stalen profielen en zijn voorzien van een waterdorpel van geglazuurde zwarte stenen, de balkons hebben een ijzeren borstwering. De gevel wordt afgesloten met een daklijst van geglazuurde vierkante zwarte tegels. Het woonblok bestaat uit drie open portieken, die ieder zes woningen ontsluiten en aan weerszijden hiervan twee smallere woontraveeën met een begane grondwoning en twee portiek-etagewoningen. De begane grondwoningen beschikken over een souterrain waarin zich nog twee kamers, een kelder en een badkamer bevinden. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich driekamerwoningen met elk nog de beschikking over twee kamers, berging en badkamer op de derde verdieping, bereikbaar middels een eigen trap. De open portieken bevatten elk een vijf treden tellende betonnen trap waarop zich vooraan, iets terugliggend ten opzichte van de gevel, de stalen voordeuren (met klein rechthoekig venster met siertraliewerk en een bovenlicht) tot de begane grondwoningen bevinden en meer inpandig de (minder hoge) stalen toegangsdeuren tot de bovenwoningen. Deze woningen delen per twee één trap. Op de begane grond bevinden zich aan weerszijden van de portieken brede vensters, waaronder een drieledige lage vensterstrook ten behoeve van het souterrain. De eerste en tweede verdieping van de middelste (open portiek-)woningen kragen iets uit en bevatten per woningtravee een drieledige vensterstrook. Ter hoogte van de - weer terugliggende - derde verdieping bevinden zich doorlopende ondiepe balkons met een open horizontale ijzeren borstwering. De vensterstroken hebben hier ook een driedeling en bevatten daarin links en rechts toegangsdeuren tot het balkon. De smallere woningtraveeën uiterst links en rechts van het woonblok worden afgebakend ten opzicht...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview