terug

Vm. kantoor Diepeveen

Pelgrimsstraat 1-5, Rotterdam

Inleiding

KANTOOR annex WONING en MAGAZIJN "Diepeveen", gebouwd in 1929-1930 naar ontwerp van W. Kromhout Czn. in Kubistisch Expressionistische stijl, in opdracht van de N.V. Handelsmaatschappij W.B. Diepeveen & Co. Het gebouw sloot aan op al bestaande magazijngebouwen van de firma. Achter het bedrijfspand had Diepeveen een privé-spoorlijn laten aanleggen, zodat de ijzerwaren direct van het gebouw in wagons konden worden gehesen.

N.B. In 1973 verliet de firma Diepeveen het pand. Het pand heeft sindsdien allerlei wijzigingen ondergaan. Na enkele jaren leegstand werd het pand in 1989 uitwendig gerestaureerd. Inmiddels is het in gebruik als kantoor- en atelierruimte. De oorspronkelijke detaillering van het interieur, Amerikaans grenen vloeren en lambrizering en decoratief tegelwerk, is niet meer aanwezig.


Omschrijving

Het voormalige bedrijfspand van Diepeveen is gesitueerd op een smal driehoekig kavel tussen de Hudsonstraat en de Pelgrimstraat en opgetrokken in zwart gesintelde baksteen, met - grotendeels in het zicht gehouden - betonnen afdekbanden, draagstukken, lateien en vensterbanken, onder een plat dak. Vloeren en dak zijn van gewapend beton. Het gebouw bestaat uit een vrij rechthoekig (taps toelopend) magazijngedeelte (32 meter lang) en een zeer smal blokvormig hoekvolume, waarin de woning annex kantoor gevestigd waren, en dat de sokkel vormt voor de 30 meter hoge vierkante (reclame)toren. Achter het magazijn bevindt zich nog een smal (iets lager) bedrijfsgedeelte dat later is toegevoegd. Het kantoor- annex woongedeelte is samengesteld uit diverse bouwvolumes die tot en met de vierde bouwlaag steeds verder terugliggen en waarboven de reclametoren uitsteekt. De gevels aan de Pelgrimstraat zijn recht, terwijl het meest oostelijke bouwvolume aan de Hudsonstraatzijde naar de hoek is afgeschuind. De (sobere) ingang bevindt zich in het één bouwlaag hoge entreeportaal met een laag lessenaarsdak aan de oostzijde. De oostgevel is slechts 6 meter breed en bevat twee geprofileerde houten deuren met een zich trapsgewijs naar boven verbredend venster. Tussen beide deuren bevindt zich een smal rechthoekig venster. Eén deur gaf oorspronkelijk toegang tot de kantoren en de andere tot de woning van de magazijnmeester op de verdiepingen.

De vensters, met houten kozijnen, wisselen per muurvlak in afmeting en vorm. Op de tweede verdieping aan de Pelgrimstraatzijde bevindt zich een balkon met gemetselde borstwering. De vierkante toren bevat aan drie zijden een sma...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview