terug

Vm. kantoor Scheepvaartver

Pieter de Hoochweg 110, Rotterdam

Inleiding

KANTOORGEBOUW voor de 'Scheepsvaartvereeniging-Zuid' (SVZ) een in 1907 opgerichte werkgeversorganisatie voor de behartiging van scheepvaart- en havenbelangen, gebouwd in 1920-1922 in Expressionistische stijl naar ontwerp van architect W. Kromhout Czn, op voorspraak van de heer A.J.M. Goudriaan, bestuurslid van de vereniging. Het gebouw diende ter vervanging van de vestiging van het voormalige SVZ-kantoor aan het Willemsplein.

N.B. In 1987 verhuisde de SVZ naar het Adriaan Volker Huis aan de Oostmaaslaan. In dat zelfde jaar betrok de Vereniging Humanitas het pand.


Omschrijving

Het geheel vrijstaande voormalige SVZ-kantoor is gesitueerd op een rechthoekig bouwterrein op de hoek van de Pieter de Hoochweg en de Willem Buytewechstraat en heeft een symmetrische plattegrond met drie, rond een rechthoekige kern geplaatste ellipsvormige volumes. Het gebouw is onderkelderd en boven een plint van baksteen in paars-rode kleur opgetrokken in rode baksteen met terracotta geveldetails in de vorm van sier- en sluitstenen, venster- en waterdorpels uit het atelier van Willem Brouwer. De verdiept liggende kozijnen van de deuren en gevarieerde vensters zijn van hout. De plasticiteit van de gevel wordt versterkt door gemetselde lisenen, horizontale gevelbanden en uitkragende 'boegen'. Achter de hoger opgetrokken buitenmuren bevinden zich platte met mastiek bedekte daken. Op de hoeken van de dwarsvleugels, verscholen achter een hoger opgetrokken borstwering, zijn terrassen gesitueerd. Het pand bestaat uit een terugliggend, drie bouwlagen tellend, rechthoekig bouwvolume parallel aan de Pieter de Hoochweg, geflankeerd door twee aan scheepsboegen refererende uitstekende dwarsvleugels aan beide uiteinden. Aan de achterzijde bevindt zich een bouwvolume van twee bouwlagen. Over de lengte-as van het gebouw bevindt zich een hoger bouwvolume met in het hoogste deel aan de zuid- en noordzijde een scheepsmast. In de voorgevel aan de Pieter de Hooghweg is boven het hoofdvolume in een omkaderd geveldeel in terracottategels gemetseld: SCHEEPVAARTVEREENIGING-ZUID. Het terugliggende centrale geveldeel aan de Pieter de Hoochweg is symmetrisch gecomponeerd rond een monumentale ingang met een brede, deels gemetselde, deels natuurstenen, trap en een omlijsting van decoratief metselverband. De dubbele stalen deur bevat decoratieve verticale vensters met smeedijzeren siertraliewerk. Boven de deur in het omlijste deel een strook vensters met afgeschuinde bovenlichten. De ingangsparti...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview