terug

Oceaanhuis

Westzeedijk 3-507, Rotterdam

Inleiding

In twee fasen tot stand gekomen KANTOORGEBOUW, in oorsprong bekend als het "Stokvisgebouw" en gerealiseerd in 1909 ten behoeve van de N.V. Handelsmij. R.S. Stokvis & Zonen Ltd. naar ontwerp van de architecten J. Verheul Dzn. en C.N. van Goor met twee bouwlagen in Overgangsarchitectuur, doch na oorlogsschade in 1942 in 1946-1948 deels herbouwd en uitgebreid tot het huidige "Oceaanhuis" met drie bouwlagen naar ontwerp van H. Geistdorfer uit 1942 in Traditionalistische trant.

N.B. Van het oorspronkelijke bijgebouw met werkplaatsen, pakhuizen en hulppostkantoor resteert nog slechts een muur aan de Westzeedijk, die niet tot de beschermde onderdelen behoort. Nadat de firma Stokvis in 1974 haar kantoorgebouw had verlaten is de vroegere secundaire ingang aan de Westzeedijk als tweede hoofdingang in gebruik genomen, de hoge doorgang voor vrachtwagens gedicht en het interieur grotendeels gewijzigd, met behoud van het oorspronkelijke hoofdtrappenhuis en de overkapte binnenplaats.


Omschrijving

Het kantoorgebouw Oceaanhuis (voorheen Stokvisgebouw) is opgetrokken op een vierkante plattegrond en omvat drie bouwlagen, een kelderverdieping en een gedeeltelijke derde verdieping onder platte daken. Beneden is het pand gebouwd rond het oorspronkelijke betonskelet uit 1909 en vanaf de tweede verdieping heeft het een staalskelet. De gevels zijn in 1946-1948 opgetrokken in rode baksteen (in oorsprong witte Limburgse baksteen) en bevatten 13 vensterassen tussen gemetselde kolossale pilasters in eigentijdse orde. De sierbetonnen basementen van deze pilasters werden uitgeboord uit de in 1909 geplaatste pilasters. Het 'afvalmateriaal' werd verwerkt in omlijstingen van ramen, pilasterbekroningen en de omlijsting van het dak. De pilasters zijn voorzien van een decoratieve bekroning. De vensters zijn gevat in staalprofielen met een rechthoekige roedenverdeling en de ramen zijn 'ingeschokt' in beton. Tussen de basementen bevindt zich een vensterstrook ter verlichting van de kelderverdieping. Ter hoogte van de eerste bouwlaag bevinden zich hoge rechthoekige vensters, ter hoogte van de eerste en tweede verdieping iets lagere rechthoekige vensters. De vensters van de tweede verdieping zijn licht getoogd. Boven de vensterassen bevinden zich zeer hoge gemetselde rollagen. De gevels worden afgesloten met een geprofileerde betonnen daklijst. Naast de buitenste pilasters bevinden zich blinde gevelstroken, waarin alleen de noord- en zuidgevel ter hoogte van de eerste en tweede v...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview