terug

Boogbrug Heemraadsngl Mathenesserln

N.v.t. -, Rotterdam

Inleiding

BOOGBRUG (Heemraadsbrug), een vaste verbinding vormend over de Heemraadsingel in de Mathenesserlaan in 1903 gebouwd in Jugendstil trant naar ontwerp van S.J. Rutgers, architect bij de Dienst van Gemeentewerken.

N.B. In het oorspronkelijk ontwerp uit 1903 bevonden zich op de pijlers, aan weerszijden van het begin van het eigenlijke brugdeel, gedecoreerde gietijzeren lantaarns.


Omschrijving

De vaste boogbrug over de Heemraadsingel met een totale overspanning van 12,5 meter heeft twee bogen rustend op drie brede pijlers, één in het midden en twee aan weerszijden van het water. De brug is gefundeerd op houten palen, grotendeels geconstrueerd uit beton en met natuursteen bekleed. Tussen de massieve brugpijlers, in het totaal vijf aan beide zijden van de brug, bevindt zich een natuurstenen balustrade, die per brugdeel bestaat uit vijf hekpijlers met tussenliggend smeedijzeren hekwerk. De natuurstenen brugpijlers, de balusters van de balustrade en het smeedijzeren hek ertussen zijn voorzien van Jugendstil-ornamentiek, waaronder reliëfs met florale motieven.


Waardering

Vaste boogbrug over de Heemraadsingel, van algemeen belang wegens architectuurhistorische en bouwhistorische waarde, alsook van belang uit stedenbouwkundig oogpunt.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview