terug

Vm. Katholieke HBS

Beukelsdijk 91, Rotterdam

Inleiding

Voormalige rooms-katholieke HBS, tegenwoordig genaamd Citycollege St. Franciscus, gebouwd in 1922-1923 naar een ontwerp in Wrightiaanse stijl door P.G. Buskens en (zijn toenmalige assistent) H. Sutterland jr. De school verving een door Buskens verbouwd pand aan de Boompjes waarin de katholieke HBS vanaf de stichting in 1919 was gehuisvest.

N.B. In 1962-1964 werd de school uitgebreid met een (noordwestelijke) vleugel aan het G.W. Burgerplein, ontworpen door E.H. en H.M. Kraayvanger. In 1993-1994 werd het pand gerenoveerd en kwam op de cour een uitbreiding van zes lokalen tot stand naar ontwerp van P. Stipkovits, waarbij in materiaalvoering en vormgeving aansluiting is gezocht met het Buskens-ontwerp.


Omschrijving

Het schoolgebouw, gesitueerd op een rechthoekig kavel, heeft globaal een L-vormige plattegrond waarbij de L-vorm oorspronkelijk werd afgesloten door een westelijk en noordelijk gelegen lage rijwielstalling en een daartussen gelegen conciërgewoning van twee bouwlagen, waardoor in het midden een cour bleef uitgespaard. Tegenwoordig wordt de cour in het noorden afgebakend door de uitbreiding uit de jaren zestig van de twintigste eeuw, en is het zuidelijk deel ervan in 1994 bebouwd. De school is opgetrokken in lichtrode dunne handvormsteen (Limburgs fabrikaat) met dorpels, lateien, banden en lijsten van Ettringer-tufsteen. Het gebouw bestaat uit een compositie van zeven horizontale rechthoekige bouwvolumes van ongelijke hoogte en breedte met platte daken. Het aantal bouwlagen varieert van één tot drie, van voor naar achter en naar het midden toe oplopend in hoogte. Van het front aan de Beukelsdijk ligt alleen het gedeelte links (twee bouwlagen) in de rooilijn van deze straat, de overige delen liggen sprongsgewijs naar achteren: achtereenvolgens rechts het hoekblok waarop de (huidige) naam van de school staat "Citycollege Sint-Franciscus" (samengesteld uit de originele metalen belettering), in het midden een laag gedeelte naast de ingang (rectorskamer), links daarachter een hoog deel, rechts een iets lager deel, waarin zich de ingang bevindt. Daarachter een deel met drie lagen, aan de linkerzijde begrensd door de toren die ook uit verschillende delen is samengesteld en derhalve in hoogte verspringt. De platte betondaken hebben uitstekende daklijsten waaronder een eierlijstachtige decoratieve band alsmede een lijst. Behalve door de hoogte en ligging verschillen de bouwvolumes ook van elkaar door de toepassing van verschillende (samengeste...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview