terug

Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht

Vijverhofstraat 67, Rotterdam

Inleiding

U-vormig HOFJE met achttien woningen rondom een rechthoekige BLOEMENTUIN waarin een LANTAARN, genaamd "Vrouwe Groenevelt's Liefdesgesticht". Het hofje werd in 1902 gebouwd naar een ontwerp van B. Hooijkaas jr. in sobere Overgangsarchitectuur en verving het in 1865 gebouwde hofje aan de Weenastraat dat in 1900 moest wijken voor de aanleg van de Hofpleinlijn. Het initiatief tot een hofje, speciaal voor het huisvesten van bejaarde ongehuwde vrouwen, werd genomen door de naamgeefster Geertruy Groenevelt (1739-1808). Zij testeerde speciaal voor deze bestemming in 1797 een deel van haar vermogen. Het hofje wordt aan de straatzijde door een HEK afgesloten.

N.B In 1993-94 werd het hofje grondig gerenoveerd waarbij de woningplattegronden werden gewijzigd en de woningen werden aangepast aan de normen van deze tijd.


Omschrijving

U-vormig aangelegd hofje met zestien woningen van één bouwlaag en een kapverdieping, en twee woningen aan de kopse uiteinden van de zijvleugels aan de Vijverhofstraat met twee bouwlagen en een kapverdieping.

Het complex is boven een hoge natuurstenen plint opgetrokken in gele verblendsteen met banden, siermetselwerk en ontlastingsbogen van rode verblendsteen en stoepjes, vensterbanken en lateien van natuursteen. Deuren en kozijnen zijn van hout. De zadeldaken zijn per woning voorzien van een dakkapel en bedekt met grijze pannen. De dakkapellen aan de noord- en zuidvleugel bevatten brede erkers met dubbele kruisvensters. De erkers in de oostvleugel hebben een enkel kruisvenster.

Rondom het dak loopt een bakgoot met geprofileerde houten boeiboorden en gootklampen. Op de nok van het dak bevinden zich hoge schoorstenen met decoratieve speklagen van rode en gele verblendsteen.

De woningen zijn telkens gespiegeld hetgeen tot uitdrukking komt in de gevels. De deuren, met kruisvensters en een laag rechthoekig bovenlicht, zijn in de zijvleugels naast elkaar gesitueerd onder een gezamelijke ontlastingsboog. Aan weerszijden van de deur hebben de woningen één vensterpartij bestaande uit twee zesruits schuifvensters onder één ontlastingsboog. Tegenover de ingang van het hofje, in het midden van de oostgevel, bevindt zich de regentenkamer. Dit licht gebogen bouwvolume is voorzien van een ervoor gelegen halfrond gemetseld terras en heeft in het midden een serredeur met tweeledig bovenlicht geflankeerd door twee hoge Franse zesruits tuinvensters. In plaats van gemetselde ontlastingsbogen hier gedecoreerde natuurstenen vensteromlijstinge...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Wikipedia Afbeeldingen Streetview