terug

Archiefbewaarplaats

Noordsingel 117, Rotterdam

Inleiding

Grotendeels vrijstaande, 'brandvrije' ARCHIEFBEWAARPLAATS ten behoeve van het notarieel archief, gebouwd in 1900 in eclectische stijl naar ontwerp van W.C. Metzelaar. De archiefbewaarplaats maakt onderdeel uit van het gerechtscomplex en staat links van het gerechtsgebouw haaks op de Noordsingel.


Omschrijving

De archiefbewaarplaats is aan de zuidelijk gevel via een verbindingsgang verbonden met de meest noordelijke griffierskamer van het gerechtsgebouw en bestaat uit drie bouwlagen en een kapverdieping onder een oorspronkelijk met pannen bedekt zadeldak. Het archiefgebouw is boven een rechthoekige plattegrond opgetrokken in donkerrode baksteen afgewisseld met natuurstenen sokkels, frontons, cordonlijsten en dorpels. De getoogde vensters zijn gevat in negenledige stalen kozijnen. Het drie vensterassen brede en zeven vensterassen diepe pand, wordt geleed door pilasters op natuurstenen sokkels aan weerszijden van de vensters en op de hoeken van het gebouw. Boven de vensters tussen de verdiepingen bevinden zich doorlopende cordonlijsten. Ter hoogte van de cordonlijsten, onder de eerste en de tweede verdieping, worden deze pilasters bekroond door natuurstenen frontons en in de voorgevel onder de kapverdieping door natuurstenen kapitelen. Boven de rollagen van de vensters aan weerszijden gedecoreerde muurankers. De punt van de voorgevel bevat een iets uitkragend trapfries en geprofileerde afdeklijsten bekroond door een fronton in het midden en op de schouders een palmet. De hoofdingang, een eenvoudige dubbele stalen deur met ijzeren hang- en sluitwerk, bevindt zich in het midden van de voorgevel. Boven de ingang is op een natuurstenen plaquette een cartouche met de woorden NOTARIEEL ARCHIEF aangebracht. Beide gevels worden afgesloten door een rechte goot op klossen. Aan de oostzijde is het archief tegen de belendende gevangenis aangebouwd. De één bouwlaag tellende verbindingsgang tussen het gerechtsgebouw en het notarieel archief heeft aan weerszijden eveneens getoogde, doch smallere zesledige vensters. Het platte dak is voorzien van een uitkragende kroonlijst. Het oorspronkelijke interieur met ijzeren brandvloeren, plafonds met troggewelven, ijzeren archiefkasten en een ijzeren spiltrap tot aan de tweede verdieping, is vrijwel geheel bewaard gebleven.


Waardering

Zogenaamd 'brandvrij' notarieel archief uit het begin van de twintigste eeuw als historisch-functioneel onderdeel van totale gerechtscomplex van algemeen belang vanwege de architectu...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview