terug

Nieuw Rhodenrijs

Delftweg 166, Rotterdam

Inleiding

LANDHUIS, 'Nieuw Rhodenrijs' in 1933 gebouwd in opdracht van de Rotterdamse reder Van Hoboken, naar een traditionalistisch ontwerp van architect P.C. Pouderoyen. Rondom het huis loopt een ommuurde border aan de voorzijde overgaand in het eveneens ommuurde terras.

N.B. In de jaren tachtig, toen op de begane grond een restaurant was gevestigd, is aan de zuidzijde op het oorspronkelijke terras over de volle breedte van het pand, een glazen serre gebouwd, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is.

Omschrijving

Deels onderkelderd landhuis van een bouwlaag, een kapverdieping en een vliering onder hoge met riet bedekte schild-, wolf-, en zadel-, en lessenaarsdaken. Boven de deuren kragen de daken uit met rieten luifels. De daken zijn voorzien van rode nokpannen. Aan de uiteinden van de daken bevinden zich hoog opgemetselde schoorstenen. De geheel in donkerrode handvormbaksteen opgetrokken villa heeft een in hoofdzaak L-vormige plattegrond samengesteld uit het parallel aan de straat gesitueerde, hoofdvolume van het landhuis met haaks hierop de smallere vleugel met de dienst- en gastenvertrekken. Binnen deze hoofdopzet bevinden zich een aantal, ten opzichte van elkaar, verspringende bouwvolumen. De verschillend samengestelde vensters zijn voorzien van stalen profielen met roedenverdeling en draaiende delen gevat in houten kozijnen. De deuren zijn van hout en bereikbaar via Noors-granieten traptreden. De voorgevel, aan de straatzijde, heeft in het langgerekte terugspringende bouwvolume links, op de begane grond drie identieke rechthoekige twee-ledige vensters met zesruitsverdeling en voorzien van houten, in zandloper vorm rood/wit geschilderde, luiken. Geheel rechts bevindt zich in dit bouwvolume een hoog tot aan de dakrand doorlopend zesledig videvenster met glas-in-lood. In het midden van de kapverdieping is in het dak plaats gemaakt voor een strook van drie tweeledige vensters met roedenverdeling. In het vooruitstekende bouwvolume rechts twee identieke tweeledige vensters met roedenverdeling en rechts een groter venster met vijftienledige roedenverdeling. Hier onder de iets uitkragende kap een kleine erker. De zuidgevel heeft aan de westzijde een uitspringend bouwvolume met voor het terugliggende deel een laag ommuurd terras waarop zich de buiten de bescherming vallende serre-aanbouw bevindt. In het uitspringende bouwvolume aan deze zijde loopt op de begane grond het strookvenster van de voorgevel door in een identiek strookvenster. Het...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview