terug

De Jongenjoris

Grindweg 93, Rotterdam

Inleiding

WOONHUIS, deel uitmakend van het COMPLEX 'De Jongenjoris'.

N.B. De drie gelijkvormige dakkapellen aan de achterzijde dateren van de renovatie van het pand in circa 1975; hier bevonden zich oorspronkelijk twee verschillende dakkapellen.

Omschrijving

Het woonhuis is op een T-vormige plattegrond opgetrokken in baksteen met gepleisterde en van geblokte schijnvoegen voorziene gevels. Het huis is gedeeltelijk onderkelderd en telt verder een bouwlaag met een kapverdieping. Het met pannen gedekte schilddak heeft op de hoeken van de nok sierlijk gemetselde schoorstenen met gedecoreerde smeedijzeren kappen en windvanen. Deur- en raamkozijnen zijn van hout. De voorgevel is vijf traveeën breed met in het midden de voordeur met licht getoogd bovenlicht en aan weerszijden twee licht getoogde T-vensters met - vermoedelijk vroeg twintigste-eeuwse - glas-in-lood bovenlichten. Ingang en vensters hebben een geprofileerde omlijsting. Aan weerszijden van de deur en op de hoeken bevinden zich gepleisterde lisenen met voetstukken en koplijsten. Boven de entree is een boogvormige cartouche aangebracht. De houten geprofileerde voordeur bevat een venster met ijzeren siertraliewerk. De voorgevel is voorzien van een geprofileerde kroonlijst met tandlijstmotief, waarin de dakgoot is verwerkt. Op het dak twee dubbele dakkapellen met kruisvensters en aedicula-vormige omlijstingen. De zuidelijke zijgevel is gestuct conform de voorgevel. De noordelijke zijgevel is opgetrokken in gele baksteen. Beide zijgevels bevatten respectievelijk geheel links en geheel rechts een licht getoogd T-venster, voorzien van geprofileerde omlijstingen. In de noordelijke zijgevel bevindt zich uiterst rechts tevens een klein, licht getoogd keldervenster met gemetselde rollaag en in het midden van de gevel een, van elders afkomstig, gietijzeren rondvenster. Zij- en achtergevels worden afgesloten met een geprofileerde daklijst. De achtergevel bevat links van de uitbouw een licht getoogd T-venster en rechts een dubbele tuindeur met licht getoogd bovenlicht. De uitbouw omvat slechts een bouwlaag met een zadeldak en is geheel opgetrokken in gele baksteen. De noordgevel van de uitbouw is voorzien van een houten deur en in de achtergevel bevindt zich een T-venster met bakstenen rollaag en voorzien van luiken.

In het interieur zijn onder meer van belang: de nog aanwezige, oorspronkelijke paneel-, kast- en bedstededeuren, de stucplafonds met bloem- en schelpmotieven, een gedecoreerde marmeren schouw, d...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview