terug

De Jongenjoris

Grindweg 95, Rotterdam

Inleiding

KOETSHUIS, deel uitmakend van het COMPLEX 'De Jongenjoris'.

Omschrijving

Koetshuis, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond in hout en baksteen, van een bouwlaag en een kapverdieping onder een met pannen gedekt zadeldak. De voorgevel bevat in het midden een dubbele opgeklampte deur met decoratieve smeedijzeren gehengen en diagonale latten. Rondom de deuren is de pui opgetrokken in van metselwerk voorzien houten vakwerk. Links en rechts bevindt zich in het midden een kruisvenster. Rondom de vensters zijn de vakken voorzien van siermetselwerk. Ter hoogte van de verdieping is de voorgevel bekleed met verticale latten en decoratief afgewerkt. In het midden bevindt zich een puntvormig luik met diagonaal lattenwerk. Het overstekende dak is in de top voorzien van decoratief houtsnijwerk. De zuidelijke zijgevel, opgetrokken in hout boven een gemetselde basis, bevat links van het midden een staldeur met bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een luik. Hierboven is de dakrand voorzien van een kleine zadeldakvormige opbouw. Ter hoogte van de zijgevels is de dakgoot voorzien van decoratieve boeiborden. De noordelijke zijgevel is min of meer identiek aan de zuidelijke zijgevel, zij het dat de gevelindeling is gespiegeld. De achtergevel, opgetrokken in hout boven een gemetselde basis, bevat op de begane grond twee kleine tweeledige vensters en ter hoogte van de verdieping een - niet oorspronkelijke - deur.

Waardering

Koetshuis, als historisch-functioneel onderdeel behorend bij het complex 'De Jongenjoris', opgetrokken in Chalet-stijl en gebouwd kort na 1878, van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische, typologische en ensemblewaarde, alsmede wegens de situationele en beeldbepalende waarde binnen het (nog) pre-stedelijke karakter van de lintbebouwing aan de Grindweg.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview