terug

Bergwijck

Grindweg 97, Rotterdam

Inleiding

Voormalige BOERDERIJ in Eclectische stijl, deel uitmakend van het COMPLEX 'Bergwijck'.

Omschrijving

Boerderij opgetrokken op een T-vormige plattegrond bestaande uit een begane grond - en kapverdieping. De boerderij is gedeeltelijk onderkelderd. Aan de zuidelijke lange gevel bevindt zich een driezijdige uitbouw van één bouwlaag. De boerderij is opgetrokken in baksteen, waarbij de gevels van het oorspronkelijke woonhuisgedeelte - inclusief de driezijdige uitbouw - zijn gestuct. Het stucwerk van de voorgevel en de hoeken van de zijgevels is, boven een gladde plint en cordonlijst, voorzien van geblokte schijnvoegen. Ook ter hoogte van de kapverdieping bevindt zich een cordonlijst. De boerderij heeft zadeldaken, gedekt met pannen. Het dak van het oorspronkelijke woonhuis is aan de oost- en westzijde afgewerkt met gesneden windveren. De voorgevel is symmetrisch opgebouwd met in het midden de voordeur, een paneeldeur met glazen bovenlicht met smeedijzeren decoratie. Voor de deur bevindt zich een lage natuurstenen stoep, geflankeerd door hardstenen obeliskvormige paaltjes met sobere decoratie. Aan weerszijden van de deur twee schuifvensters met zesruitsverdeling. Deur en vensters zijn gevat in geprofileerde omlijstingen. Het rechter geveldeel bevat onder de schuifvensters tevens twee getoogde, tweeledige keldervensters. De noordelijke zijgevel van het (oorspronkelijke) woonhuis bevat ter hoogte van de begane grond twee vensteromlijstingen conform in de voorgevel, doch zonder vensters. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een drielichtvenster. De zuidelijke zijgevel van het woonhuis is identiek ingedeeld en bevat wel zesruits schuifvensters op de begane grond. Tussen deze vensters is een gevelsteen aangebracht met de tekst: 'De Eerste Steen gelegd door W.A. Dogterom oud 5 jaar den 18 junij 1859'. Links, in het verlengde van deze zijgevel bevindt zich een bouwvolume van een bouwlaag dat de overgang vormt tot de driezijdige uitbouw. Hier bevindt zich een deur met rechthoekig venster voorzien van siertraliewerk met in het centrum een medaillon met vrouwenkop en bladmotieven. Boven de deur een bovenlicht. De geprofileerde deuromlijsting is licht getoogd. De driezijdige uitbouw bevat in iedere zijde een zesruits schuifvenster conform de eerder beschreven vensters, met heel licht getoogde geprofileerde omlijstingen. De gevels zijn voorzien van een geprofileerde kroonlijst. Het oorspronkelijke boerderijgedeelte is zeer eenvoudig, opgetrokken in baksteen...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview