terug

Woonhuis Snoek

C.N.A.Looslaan 15, Rotterdam

Inleiding

VILLA aan de Bergse Plas, bekend als 'woonhuis Snoek', gebouwd in 1939 naar een ontwerp in de trant van het Nieuwe Bouwen van de architect J.H. van den Broek. Opdrachtgever was de bouwondernemer Snoek, waarmee Van den Broek regelmatig samenwerkte.

N.B. De voor het Nieuwe Bouwen karakteristieke indeling van de rechthoekige geschakeerde woonkamer annex hal en eetkamer met schuifwand en spiltrap naar de slaapverdieping is in de jaren zeventig gewijzigd door het verwijderen van de schuifwand, het (diagonaal) plaatsen van een haard en het vervangen van de spiltrap door een robuuste trap.

Omschrijving

De in de volle breedte aan de Bergse Plas gelegen villa omvat twee bouwlagen en een souterrain. De villa is opgetrokken op een grotendeels rechthoekige plattegrond met een (ondiepe) uitbouw van één bouwlaag aan de noordelijke (straat)gevel. Het westelijke uiteinde van de villa, waarin zich op de begane grond de garage en op de verdieping de logeer- en dienstbodekamer bevindt, is minder hoog opgetrokken. De villa is voorzien van licht gebogen, overkragende daken. De uitbouw heeft een plat dak. De draagconstructie is een combinatie van een staalskelet met deels dragende bakstenen wanden. De gevels zijn boven een zwart betegelde plint (met lage vensterstroken) ter hoogte van het souterrain, wit gepleisterd. Kozijnen zijn grotendeels van hout, met draaiende delen van staal. Terwijl de noordelijke (straat)gevel, waarachter zich de dienstruimten bevinden, een vrij gesloten karakter heeft, is de zuidelijke en geheel op de plas georiënteerde gevel, waarachter de woon- en slaapvertrekken, vrijwel geheel voorzien van vensters. Bovendien is hier ter hoogte van de begane grond een groot terras aangebracht met een trap naar de tuin. Op de verdieping bevindt zich een breed balkon dat doorloopt vanaf de oostelijke zijgevel en rond de zuidelijke gevel tot aan het lagere bouwvolume. Terras en balkon zijn voorzien van een borstwering van staal en matglas. De borstwering voor de oostgevel is dubbel zo hoog. Het gebogen dak overkraagt het voor de zuidgevel gelegen balkon en wordt ondersteund door stalen kolommen. De noordelijke (straat)gevel bevat in het rechter (lagere) bouwvolume op de begane grond een garagedeur met links ervan een deur met klein venster. Ter hoogte van de etage een houten pui met tienvlaksverdeling waarvan de bovenste vijf vlakken vensters bevatten en de onderste rij vlakken mat draadglas. Tussen het garagedeel en de uitbouw bevindt zich een deur (n...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview