terug

Erf Vlasblom

Nesserdijk 262bij, Rotterdam

Omschrijving onderdeel 2.

Agrarisch BIJGEBOUW (stalgebouw), XIXb, opgetrokken in gele IJsselsteen (kruisverband) op rechthoekig grondplan onder een schilddak met korte nok, belegd met rode Oudhollandse pannen.

De naar het erf gerichte oostgevel is een afgeplatte topgevel, waarvan de aanzet van de geveltop voorzien is van een vlechting en de schouders van de gevel met plavuizen zijn afgedekt. De gevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden een eenvoudige opgeklampte staldeur met gehengen waarboven een hooiluik. Aan de geveluiteinden kleinere staldeuren. In de gevels diverse, aan de bovenzijde met rollagen afgesloten, raamopeningen. In de rechter zijgevel twee halfronde stalramen en een klein segmentboogvormig afgesloten raampje. In de achtergevel behalve stalramen mestluiken ter hoogte van de mestgoten in het interieur. Tegen de blinde linker zijgevel een aangebouwde wagenberging waarvan alleen de linker zijgevel en achtergevel resteren.

Het interieur heeft een driebeukige indeling gevormd door twee grenenhouten onderslagbalken op elk twee standvinken, waarop een enkelvoudige balklaag rust die in de zijgevels is opgelegd. Eenvoudige kapconstructie van rondhouten spanten, kepers en sporen. In vloer mest- en voergoten.

Waardering

Agrarisch BIJGEBOUW, XIXb, van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde en ensemblewaarde als goed bewaard gebleven stalgebouw kenmerkend voor de eerste helft van de negentiende eeuw, vanwege de historisch-functionele situering op het erf en de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige opstallen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview