terug

Erf Vlasblom

Nesserdijk 262bij, Rotterdam

Omschrijving onderdeel 4.

Het boerderijcomplex is gesitueerd op een laag gelegen ERF, XIX-XX, omzoomd door sloten tussen twee zeedijken. De toegang tot het erf wordt gevormd door een onverharde weg vanaf de Nesserdijk die langs de Nieuwe Maas loopt, die thans wordt geflankeerd door knotwilgen. De toegangsweg leidt naar het midden van het erf waar voorheen een hooiberg stond en waaraan, dicht bij elkaar de drie bewaard gebleven opstallen gegroepeerd zijn. Het erf heeft een groen karakter door beplanting met diverse soorten bomen en struiken, hagen en de aanwezigheid van een boomgaard. De aftakking van de sloot aan de westzijde van het erf is vermoedelijk een overblijfsel van een haventje. Nabij de gebouwen bezit het erf restanten van bestrating.

Waardering

De ERFAANLEG als onderdeel van het boerderijcomplex is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en ensemblewaarden, vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex en als structurerend element van het complex. Het erf vormt een versterking van het monumentale karakter van boerderij en bijgebouwen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview