terug

Rotterdamsche Manège

Kralingseweg bij 120, Rotterdam

Inleiding

Stalgebouw van het complex Rotterdamsche Manège gebouwd in 1936-37 naar ontwerp van W. van Tijen en in 1967 aan de westzijde verlengd. Aan de oostzijde is het gebouw verbonden met de binnenmanège.

Omschrijving

Langgerekt STALGEBOUW waarvan de eerste bouwlaag is opgetrokken in witgeschilderde kalkzandsteen (spouwmuren) en waarop zich een houten, overkragende hooizolder bevindt die wordt afgedekt door een flauw hellend zadeldak met overstek. De hooizolder is opgebouwd uit houten vakwerkspanten en rust op dubbele houten balken, die ter hoogte van de gemetselde kolommen waarop ze zijn opgelegd, door de gevel steken. Aan de noordzijde twee hooiluiken, afgedekt met dwarsgeplaatste zadeldakjes in het hoofddak.

In de gevels zijn houten kozijnen met stalen tuimelramen toegepast. In beide lange gevels lintvensters onder de aansluiting met de hooizolder. Deze vensterstroken worden onderbroken door de in de gevels opgenomen gemetselde kolommen. In de zuidgevel grenzend aan het manègeterrein bezit de gevel hieronder een regelmatige indeling met luiken (tot 1987 waren dit enkele deuren naar de paardenboxen). Aan de westelijke kopgevel een uitbreiding uit 1967.

Inwendig is het gebouw door de jaren heen op onderdelen aangepast en voorzien van moderne stallen, met behoud van een deel van de oorspronkelijke stallen. Enkele stallen zijn voorzien van gietijzeren kolommen met paardenhoofden, mogelijk afkomstig van de oude manege aan de Tuindersstraat. Voorts zijn oorspronkelijke functionele voorzieningen bewaard, zoals de ventilatievoorziening via ventilatieroosters in het plafond van de stallen en houten kokers in de kap van het gebouw. In het plafond hooiluiken ter plaatse van de ruiven.

Waardering

Het STALGEBOUW naar ontwerp van W. van Tijen gebouwd in 1936-37, is van algemeen belang vanwege:

- de historisch-functionele en architectonische samenhang met de andere onderdelen van het complex;

- de grotendeels gaaf behouden constructie, hoofdvorm en interieurelementen zoals authentieke staboxen;

- de cultuurhistorische en typologische waarden als onderdeel van het complex.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview