terug

Rotterdamsche Manège

Kralingseweg 122, Rotterdam

Inleiding

Dubbel woonhuis uit 1936-37 naar ontwerp van W. van Tijen gebouwd als onderdeel van het complex Rotterdamsche Manège. Het pand staat aan de Kralingseweg ten zuidwesten van het manègegebouw. Het betreft in oorsprong een dienstwoning voor de directeur en een wat kleinere dienstwoning voor de gerant.

Het object is inwendig op onderdelen gewijzigd en in 2000 werd de kleine woning vergroot ten koste van de voormalige directeurswoning, binnen de bestaande hoofdstructuur.

Omschrijving

DUBBEL WOONHUIS op rechthoekig grondplan bestaande uit een kelder en twee volledige bouwlagen onder een flauw hellend met mastiek bedekt zadeldak. De noordgevel is lager dan de zuidgevel vanwege de ligging op een taluud. In de witgeverfde bakstenen gevels zijn rechthoekige, houten vensters opgenomen. De gevels hebben een zwartgeverfde betonplint. Overeenkomstig de indeling van het pand zijn de gevels onregelmatig ingedeeld met vensters in verschillend formaat. Boven de gevelopeningen zijn rollagen gemetseld. Onder de vensters bevinden zich lekdorpeltegels. De entree van de voormalige directeurswoning is opgenomen in de naar het manègeterrein gerichte noordgevel. In de oostelijke kopgevel de entree van de kleinere woning. Aan de zuidgevel een asymmetrisch geplaatst balkon, oorspronkelijk ten behoeve van de directeurswoning, overluifeld door het ter plaatse ver overstekende dakschild. Een smaller balkon bevindt zich ter hoogte van de begane grond.

Behalve de indeling van het pand zijn van de eenvoudige interieurafwerking nog enkele oorspronkelijke interieurelementen bewaard gebleven zoals paneeldeuren (Bruynzeeldeuren).

Waardering

Het DUBBELE WOONHUIS naar ontwerp van W. van Tijen, gebouwd in 1936-37, is van algemeen belang vanwege:

- de historisch-functionele en architectonische samenhang met de andere onderdelen van het complex;

- de grotendeels gaaf behouden constructie, hoofdvorm en interieurelementen;

- de cultuurhistorische en typologische waarden als onderdeel van het complex.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview