terug

Zwartewaalstraat 28

Zwartewaalstraat 28, Rotterdam

Inleiding

SCHOOLGEBOUW naar zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. Poot jr. en W. Dahlen, deel uitmakend van het scholencomplex "Zwartewaalstraat", in 1928-1929 gebouwd als dubbele school voor Gewoon Lager Onderwijs annex bewaarschool en gesitueerd op het zuidoostelijke deel van het terrein.

Omschrijving

Het schoolgebouw bestaat uit drie geschakelde rechthoekige vleugels; één parallel aan de Zwartewaalstraat, één parallel aan de Hoogvlietstraat en één dwars hierop die deze twee verbindt. De vleugel aan de Zwartewaalstraat omvat twee bouwlagen en de overige vleugels één bouwlaag. Het gebouw is voorzien van zadeldaken, gedekt met rode pannen. Tegen de zuidoostzijde van de vleugel langs de Zwartewaalstraat bevindt zich een toren met een lage uitbouw waarin zich het trappenhuis en de hoofdingang bevinden. De gevel van de GLO-school aan de Zwartewaalstraat is voorzien van een ritmering van drie terugliggende traveeën met puntgeveltjes met daarin een smal en hoog venster. De gevel bevat, op beide bouwlagen, in het midden twee maal zes vensters met aan weerszijden drie vensters. De achtergevel van deze vleugel is op de begane grond in het midden voorzien van een dubbele deur met aan weerszijden tien vensters. De verdieping bevat vier maal afwisselend twee smalle en twee bredere vensters. In de kap zijn drie terugliggende puntgeveltjes aangebracht met in elk daarvan een smal en hoog venster. De noordwestgevel van de bewaarschool heeft aan de linkerkant een puntgevel, met daarin links de hoofdingang met getoogde dubbele deur er ingangsportaal. Rechts van het portaal bevinden zich twee vensters en daarboven een hoog en smal venster. Rechts van de puntgevel bevindt zich een lager bouwvolume met daarin zes vensters. De kap bevat vier lage brede vensters. De noordoostelijke gevel van de bewaarschool aan de Hoogvlietstraat heeft een ritmering van drie terugliggende puntgevels, waarbij de meest rechtse groter is dan de andere twee. De puntgevels bevatten ieder een hoog, smal venster en zijn door middel van een spaarveld visueel verbonden met een venster op de begane grond. De grotere rechter puntgevel is verbonden met een driedubbel venster, terwijl de andere twee verbonden zijn met een enkel rechthoekig venster. Links van de linker puntgevel bevindt zich respectievelijk een klein vierkant venster en rechts daarvan twee rechthoekige. Links van de middelste puntgevel bevinden zich vier rechthoekige vensters. Links van de rechter puntgevel bevinden zich vier rechth...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview