terug

Zwartewaalstraat 38

Zwartewaalstraat 38, Rotterdam

Inleiding

GYMNASTIEKGEBOUW met twee gymnastieklokalen, naar zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. Poot jr. en W. Dahlen, deel uitmakend van het SCHOLENCOMPLEX "Zwartewaalstraat", gebouwd in twee fasen. Het eerste, meest zuidoostelijk gelegen gymnastieklokaal, is gebouwd in 1928-1929 en bij de bouw van een tweede schoolgebouw werd in 1929-1930 een tweede gymnastieklokaal toegevoegd.

Omschrijving

Het gymnastiekgebouw is opgetrokken op een U-vormige plattegrond en omvat een bouwlaag onder een zadeldak met rode pannen. Het gebouw is opgetrokken in baksteen en bevat houten vensterkozijnen met een natuurstenen onderdorpel. De gevel aan de Gaesbeekstraat wordt gedomineerd door drie grote puntgevels, met daarin telkens drie smalle, hoge vensters. De gevel aan de Hoogvlietstraat bestaat uit twee grote puntgevels met daartussen een lager gedeelte met in het midden twee lage brede vensters en aan weerszijden twee getoogde deuren. De gevel aan de Blankenburgstraat is vrijwel identiek aan die aan de Hoogvlietstraat, met drie puntgevels met daarin smalle lange vensters, maar bevat aan weerszijden dubbele getoogde deuren. De achtergevels bevatten ieder drie maal drie smalle, hoge vensters. De plattegronden van de twee gymnastieklokalen zijn gespiegeld, waarbij zich in de vleugel aan de Hoogvlietstraat de kleed- en wasruimten bevinden terwijl zich in de dwarse vleugels de gymnastiekzalen bevinden.

Waardering

Uit 1928-1930 daterend gymnastiekgebouw in zakelijk-expressionistische trant als historisch-functioneel onderdeel van het Scholencomplex "Zwartewaalstraat" van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde. Tevens van belang als karakteristiek voorbeeld van het complexmatige schooltype dat tot stand kwam onder de verantwoordelijkheid van architect A. van der Steur in de periode dat hij chef was van de Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen van de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview