terug

Scholencomplex Frankendaal

Beukendaal 191, Rotterdam

Inleiding

SCHOOLGEBOUW, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal", in 1930 gebouwd als bewaarschool en gesitueerd op de noordoostelijke hoek van het terrein (Beukendaal).

Omschrijving

Schoolgebouw met een rechthoekige plattegrond en een risalerend middengedeelte. Het gebouw omvat één bouwlaag onder een overstekend schilddak met grijze pannen, met daarop drie hoge gemetselde schoorstenen. De bakstenen gevels zijn symmetrisch ingedeeld en witgeverfd boven een basement van rode en gele baksteen. De vensters zijn voorzien van smalle stalen profielen met roedenverdeling. De lange gevels zijn geleed in een middendeel en iets lagere zijpaviljoens. Het middendeel van de voorgevel bevat acht smalle, hoge vensters en twee rechthoekige in het midden. De hoofdingang, met dubbele deur, bevindt zich links in het middendeel. De zijpaviljoens bevatten ieder drie kleine rechthoekige vensters. Het middengedeelte van de achtergevel heeft in het midden twee deuren en aan weerszijden elf hoge vensters, die aan de onderzijde zijn voorzien van geluidsisolerende kasten van staal, glas en natuursteen. De zijpaviljoens bevatten vier openslaande deuren in een galerij, die gevormd wordt door het ter plaatse ver overstekende dak, gesteund door bakstenen hoekpijlers en vier houten kolommen. De zijgevels bevatten elk vijf hoge vensters. De school bevat in het langgerekte middendeel vier rechthoekige 'speelleerlokalen' parallel aan de brede, aan de noordzijde gesitueerde, gang met kleednissen. Centraal in de gang een toiletruimte. De zijpaviljoens bevatten elk een groter lokaal en zijn voorzien van een gebogen plafond. In het interieur zijn ondermeer van belang de originele houten geprofileerde deuren en tegellambriseringen.

Waardering

Schoolgebouw, als beeldbepalend historisch-functioneel onderdeel van het Scholencomplex "Frankendaal" van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische en ensemblewaarde. Tevens van belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was bij de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview