terug

Scholencomplex Frankendaal

Frankendaal 64, Rotterdam

Inleiding

GYMNASTIEKGEBOUW gebouwd in 1930, deel uitmakend van het scholencomplex "Frankendaal" en gesitueerd op de noordwestelijke hoek van het terrein.

Omschrijving

Het gymnastiekgebouw is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en omvat twee bouwlagen onder een overstekend schilddak met grijze pannen, waarop zich twee hoge, gemetselde schoorstenen bevinden. De bakstenen gevels zijn witgeverfd boven een basement van rode en gele baksteen en de vensters zijn voorzien van smalle stalen profielen met roedenverdeling. De zuidwesthoek van het gebouw is voorzien van een aanbouw van een bouwlaag, met aan de westzijde een gemetselde boog en aan de zuidkant drie segmentbogen op gemetselde kolommen. In deze galerij bevindt zich de ingang, met dubbele getoogde deur. De noordgevel bevat per bouwlaag tien hoge vensters. De zuidgevel bevat in het midden een verticale vensterstrook die het trappenhuis verlicht en aan weerszijden drie vierkante vensters voorzien van segmentboogvormige rollagen. In het gymnastiekgebouw bevindt zich op beide bouwlagen een gymnastieklokaal. Elk lokaal is voorzien van een door rondbogen afgescheiden smalle bergplaats voor toestellen. Op de begane grond bevinden zich aan de westzijde twee kleedkamers.

Waardering

Uit 1930 daterend gymnastiekgebouw in zakelijk-expressionistische trant, als beeldbepalend en historisch-functioneel onderdeel van het scholencomplex "Frankendaal" van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische, typologische, stedenbouwkundige en ensemblewaarde. Tevens van belang binnen het (scholen)oeuvre van architect A. van der Steur, uit de periode dat hij werkzaam was bij de Rotterdamse Dienst Gemeentewerken, Hoofdafdeling III Stadsuitbreiding en Gebouwen.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview