terug

Industriegebouw Goudsesingel

Goudsesingel 1-214, Rotterdam

Inleiding


BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW 'Industriegebouw Goudsesingel' met EXPEDITIESTRAAT uit 1945-1951 naar ontwerp van het bureau Van Tijen & Maaskant met medewerking van E.F. Groosman. Het gebouw is gericht op de gezamenlijke huisvesting van middelgrote en kleine bedrijven en ligt aan de zuidzijde van de Goudsesingel, een brede verkeersweg in het wederopbouwgebied ten oosten van het Rotterdamse stadshart. Het beslaat een bouwblok dat verder begrensd wordt door de Kipstraat, het Achterklooster en de Goudsewagenstraat. Uit het Interbellum zijn enkele voorbeelden van collectieve bedrijfshuisvesting bekend, gebaseerd op ideeën uit het buitenland. In de jaren '30 werd het bouwtype in Rotterdam ook gezien als oplossing voor het saneren van oude stadswijken en W. van Tijen en H.A. Maaskant maakten hier ontwerpen voor. Na het bombardement op Rotterdam werd het hiervoor ontwikkelde prototype ingezet ten behoeve van de wederopbouw van bedrijfsruimte voor kleine ondernemingen in de stad. Door de gemeente en de Kamer van Koophandel werd in 1940 de Industriestichting Rotterdam opgericht om deze bedrijfsgebouwen, gefinancierd door de overheid en investeerders, te realiseren. De collectieve gebouwen werden een belangrijk element in het wederopbouwplan voor de stad, niet alleen omdat herbouw op individuele basis voor deze sector economisch niet uitvoerbaar was, maar ook omdat het bouwtype kon bijdragen aan de gewenste grootschaligheid in het stadsbeeld. In de nieuwe gebouwen kwam ook een sociaal aspect aan bod; de moderne collectieve voorzieningen en de aandacht voor licht en lucht in de gestandaardiseerde werkruimten konden bijdragen aan betere arbeidsomstandigheden voor werknemers. In de expressieve architectuur van het gebouw is de door Van Tijen zo benoemde 'shake-hands'-gedachte tot uitdrukking gebracht in een zowel constructieve als decoratieve toepassing van beton in combinatie met baksteen.Omschrijving


Het BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW beslaat een bouwvlak van 110 meter breedte en 53 meter diepte. Het bestaat uit drie vleugels van 6 bouwlagen hoog in een U-vormige opzet met aan de zuidzijde van de hof een laag bouwvolume van vijf geschakelde bedrijfshallen. Hoogbouw en werkhallen zijn aan de hand van een gewapend betonskelet opgetrokken en zijn elkaar complementerende, maar zelfstandige vormgegeven volumes. Op de begane grond van het hoofdvolume zijn winkels en toonzalen ondergebracht, op de vier verdiepingen gestandaardiseerde en flexibel in te delen bedrij...

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/rijksmonumenten.info

 
Info  Reacties Afbeeldingen Streetview